Lanxess ponownie w czołówce indeksów zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Lanxess ponownie w czołówce…

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ponownie się opłaciło. W 2020 roku, podobnie jak rok wcześniej, koncern Lanxess - producent specjalistycznych środków chemicznych - zajął czołowe miejsce w rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe w kategorii ''Branża chemiczna'' i awansował na drugie miejsce w indeksie DJSI World. Lanxess wchodzi w skład indeksu DJSI Europe po raz czwarty z rzędu, a DJSI World już po raz dziesiąty. Koncern Lanxess uzyskał szczególnie dobre oceny w zakresie strategii klimatycznej, praw człowieka i zarządzania ryzykiem w gospodarce wodnej.

- Zrównoważony rozwój od dawna jest mocno zakorzeniony w naszej strategii korporacyjnej. Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszego profilu ESG. Bardzo się cieszymy, że nasze wysiłki w tym roku doceniono - podkreśla Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - Również na rynku kapitałowym kryteria zrównoważonego rozwoju znajdują się obecnie na czele listy priorytetów.

Na potrzeby indeksów zrównoważonego rozwoju Dow Jones raz do roku ocenie poddaje się czynniki z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) istotne z finansowego punktu widzenia. W skład DJSI World wchodzi jedynie najlepsze 10 proc. światowych firm analizowanych w każdym sektorze, natomiast do DJSI Europe włączanych jest najlepsze 20 proc. organizacji z siedzibą w Europie.

Poprawa ratingu Lanxess w zakresie zrównoważonego rozwoju

Agencje ratingowe ISS i MSCI, które specjalizują się w zrównoważonym rozwoju, również podniosły ocenę Lanxess w swoich renomowanych ratingach ESG.

W rankingu ISS-ESG ocena Lanxess uległa w tym roku poprawie o dwa stopnie - z C na B-. Koncern otrzymał również po raz pierwszy status ''prime'', plasując się w 8 proc. najlepszych podmiotów spośród 170 firm notowanych w kategorii ''Branża chemiczna''. ISS-ESG ocenia ponad 100 wskaźników branżowych. Koncern Lanxess uzyskał szczególnie dobre oceny w zakresie zarządzania ochroną środowiska, ładu korporacyjnego i etyki biznesu, jak również efektywności ekologicznej.

MSCI ESG Research również podniosło rating koncernu - z BBB na A. O poprawie oceny zdecydowała strategia klimatyczna, dobrze sformułowane zasady ładu korporacyjnego i zdecydowane wysiłki w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego. Rating MSCI dowodzi rezyliencji koncernu Lanxess w kontekście długoterminowego, istotnego z finansowego punktu widzenia ryzyka w zakresie ESG.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska