Lanxess spodziewa się dobrych wyników kwartalnych

Lanxess spodziewa się dobrych wyników kwartalnych
Według wstępnych informacji udzielonych przez przedstawicieli koncernu Lanxess, wyniki za drugi kwartał br. mają przewyższać wcześniejsze oczekiwania rynkowe. Przewiduje się, że w raportowanym okresie zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie ok. 270 mln euro, czyli ok. 7 proc. więcej niż przewidywali analitycy (tj. 253 mln euro). Wyższe wyniki w porównaniu do wyników z poprzedniego roku odnotowały wszystkie trzy segmenty.

W tym samym kwartale poprzedniego roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych koncernu osiągnął poziom 239 mln euro. Na wyższy wynik w drugim kwartale 2015 roku wpłynęły między innymi oszczędności, które przyniósł program dostosowania struktury organizacyjnej, oraz pozytywne efekty kursowe wynikające z silnej pozycji dolara amerykańskiego.

- Pozytywny wpływ efektów kursowych i poprawy gospodarczej nadal się utrzymuje - podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess. - Przede wszystkim jednak w dalszym ciągu czynimy znaczne postępy w realizacji naszego programu dostosowania struktury organizacyjnej. Odnosimy coraz większe korzyści z działań dostosowawczych, które wprowadziliśmy w minionych miesiącach.

Oczekuje się, że w drugim kwartale 2015 roku przychód netto spółki wyniesie 87 mln euro, co przełoży się na zysk na akcję w wysokości 0,95 euro. Według wcześniejszych ocen zysk netto miał wynieść 62 mln euro, a zysk na akcję - 0,68 euro; rzeczywiste wyniki są więc o ok. 40 proc. wyższe. Na wyższy wynik wpływ miały między innymi jednorazowe zyski nad­zwyczajne ze sprzedaży aktywów. W drugim kwartale 2014 roku przychód netto wyniósł 55 mln euro, a zysk na akcję - 0,63 euro.

Ostateczne wyniki za drugi kwartał i pierwszą połowę 2015 roku koncern opublikuje 6 sierpnia. Podane kwoty mają charakter wstępny i pochodzą z okresu przed poddaniem ich audytowi.

Lanxess jest jednym z największych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. W 2014 roku koncern osiągnął sprzedaż o wartości 8 mld euro.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A