Lanxess uruchamia instalację redukcji podtlenku azotu w Antwerpii

Lanxess uruchamia instalację…

Lanxess uczynił kolejny duży krok na drodze do neutralności klimatycznej: 10 lutego w Belgii producent specjalistycznych środków chemicznych uruchomił w swoim zakładzie w Antwerpii instalację do redukcji podtlenku azotu. Instalacja redukuje około 500 ton podtlenku azotu rocznie, których wpływ klimatyczny odpowiada oddziaływaniu 150 tys. ton CO2. Lanxess zainwestował w budowę około 10 mln euro. Uruchomienie drugiej instalacji planowane jest na rok 2023. Oczekuje się, że wyeliminuje ona kolejne 300 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2e).

- Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż dwóch stopni Celsjusza, zgodnie z porozumieniem paryskim. Nowa instalacja redukcji podtlenku azotu w Antwerpii jest kluczowym elementem, dzięki któremu do 2040 roku Lanxess osiągnie neutralność klimatyczną - wyjaśnia członek zarządu Lanxess Hubert Fink. Jednocześnie podkreśla korzyści wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu: - Ochrona klimatu ma sens ekonomiczny. Z jednej strony stajemy się jeszcze bardziej zrównoważonym partnerem dla naszych klientów. Z drugiej strony obniżamy nasze koszty, ponieważ potrzebujemy mniej certyfikatów Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i zużywamy mniej energii dzięki innowacyjnym technologiom.

Innowacyjna technologia z efektywnym wykorzystaniem ciepła

Podtlenek azotu (N2O) nazywany jest również gazem rozweselającym. Powstaje w zakładzie w Antwerpii w procesie wytwarzania półproduktu do wyrobu tworzyw sztucznych - kaprolaktamu. Jest nieszkodliwy dla ludzi, ale 300 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż dwutlenek węgla. W temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza w nowej instalacji Lanxess rozkłada podtlenek azotu na jego nieszkodliwe składniki: azot i tlen, w ten sposób całkowicie go neutralizując.

W drugim etapie procesu instalacja rozkłada kolejne tlenki azotu (NOx). Czynnikiem redukującym jest amoniak. W temperaturze pomiędzy 250 a 450 stopni Celsjusza tlenki azotu są rozkładane, a produktami tego procesu są azot i woda.

Dzięki innowacyjnemu połączeniu tych procesów instalacja jest wysoce wydajna termicznie. Zapewniają to specjalnie opracowane ceramiczne wymienniki ciepła. Wychwytują i magazynują ciepło wykorzystywane w procesie termicznego utleniania oraz powstające podczas rozkładu podtlenku azotu i tlenków azotu. Gdy ciepło z czystego gazu zostanie zmagazynowane, przepływ procesu zmienia kierunek i wymienniki ciepła wstępnie podgrzewają wpływające spaliny. Zmiana kierunku odbywa się cyklicznie. Oznacza to, że utrzymanie procesu w toku wymaga dostarczenia znacznie mniejszej ilości energii z zewnątrz.

Ambitne plany w zakresie ochrony klimatu

Poza zakładem w Antwerpii Grupa realizuje obecnie dalsze projekty ochrony klimatu, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040. Lanxess przestawia również swoje zakłady w Indiach na odnawialne źródła energii. Koncern masowo rozszerza tam zaopatrzenie w biomasę i energię słoneczną, aby w przyszłości uniezależnić się od węgla i gazu. Dzięki temu od 2024 roku emisja CO2e zostanie zredukowana o kolejne 150 tys. ton. Grupa planuje również wycofać się z wykorzystania energii opartej na węglu w swoich głównych zakładach produkcyjnych w Niemczech. W 2019 roku Lanxess ogłosił, że do 2025 roku zainwestuje łącznie do 100 milionów euro w swoje projekty ochrony klimatu.

Lanxess rewiduje również wiele istniejących procesów produkcyjnych. Grupa będzie na przykład nadal doskonalić swoje struktury ''Verbund'', np. w zakresie wymiany ciepła między zakładami i oczyszczania powietrza. Inne procesy wymagają uprzedniego opracowania na dużą skalę przemysłową. W związku z tym Grupa koncentruje swoje badania w większym stopniu na sprzyjających neutralności klimatycznej innowacjach procesowych i technologicznych.

Od momentu powstania Lanxess w 2004 roku do 2019 roku Grupa zmniejszyła emisję o ponad połowę, z 6,4 mln ton CO2e do około 3,06 mln ton CO2e.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska