Leasing z VB Leasing

Leasing z VB Leasing Warto skorzystać z oferty leasingowej koncernu VB Leasing. Leasing stanowi bowiem alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupów środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu finansujący określonego dobra, które jest przedmiotem leasingu, umożliwia korzystanie z niego w określonym terminie. W zamian korzystający płaci raty leasingowe.

Firma VB Leasing posiada w swojej ofercie wiele pakietów. Jednym z nich jest pakiet Truck Assistance. Dotyczy on możliwości wyleasingowania samochodu. W jego ramach oferowana jest też pomoc techniczna, medyczna, informacyjna oraz pomoc w podróży.

Kryje się za nią m.in. holowanie pojazdu, zastępstwo kierowcy, wsparcie w podróży w postaci zakwaterowania i powrotu załogi pojazdu, odbiór pojazdu, udzielanie pomocy prawnej za granicą w przypadku unieruchomienia na co najmniej 24 godziny, udzielanie świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby członków załogi poza granicami RP, a także hospitalizacja, przewóz medyczny, dostarczenie niezbędnych lekarstw.

Ponadto dzięki temu pakietowi klienci zyskują niezbędną informację serwisową, pomoc drogową, pakiet usług likwidacji szkody, cyfrową dokumentację fotograficzną. Truck Assistance obejmuje swym zakresem terytorium Polski, kraje UE oraz m.in. Andorę, Białoruś, Ukrainę, Turcję, Tunezję i Maroko.

To nie koniec propozycji VB LEASING. Przygotował on specjalną, uproszczoną ofertę dla przedsiębiorstw budowlanych i działających w branży tworzyw sztucznych. Wiąże się ona z możliwością leasingowania maszyn.

Umowa jest podpisywana bez konieczności przedstawiania przez klientów wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Czas rozpatrzenia wniosku jest skrócony do minimum. Oferta obejmuje zarówno leasing operacyjny jak też finansowy. Okres leasingowania wynosi do 60 miesięcy/ Z kolei maksymalny wiek maszyny wraz z okresem leasingowania to 10 lat. Wpłata wstępna ustalona jest już od 10 proc. Ponadto obowiązują atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz możliwość sfinalizowania kontraktu w siedzibie klienta.


Czytaj więcej:
Maszyny 532