Liderzy branży chemicznej nagrodzeni

Nagrodę w kategorii Lider Ekologii została Grupa Orlen za "bezkompromisowe podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego". Spółka przeprowadziła 17 inwestycji proekologicznych w spółce matce oraz 63 inwestycje i działania proekologiczne w 19 spółkach z Grupy Kapitałowej. Od kilkunastu lat Grupa prowadzi Sekretariat Programu Responsible Care.

Za Osobowość Roku jury uznało Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa.

W kategorii Podmiot Finansujący Roku nagrodzono PKO BP, jako podmiot wyróżniający się współpracą z branżą chemiczną, aktywnie finansujący zamierzenia firm w sektorze poprzez kredyty, obligacje, gwarancje i poręczenia.

Nagrodę w kategorii Spółka Chemiczna Roku otrzymała Grupa Azoty SA, uznana za najbardziej aktywną i wyróżniającą się spółkę roku.

Dwie nagrody ex aequo przyznano w kategorii Top Executive Roku, dla osób zarządzających wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami, umiejętnością przebudowy dużych organizacji i efektywnym prowadzeniem skomplikowanych procesów biznesowych. Zwycięzcami zostali Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, oraz Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Natomiast w kategorii Lider Zmian nagrodzono Dariusza Krawczyka, prezesa zarządu Ciech SA, jako osobę, która opracowała procesy modernizacyjne i adaptacyjne w kierowanym przez siebie przedsiębiorstwie i skutecznie wprowadzała je w życie, sprawnie zarządzając firmą w zmiennym otoczeniu rynkowym, dostosowując jej funkcjonowanie do nowych wyzwań.

Organizatorami wydarzenia są Executive Club oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Galę wręczenia nagród prowadził Richard Stephens.