MOL dostarczył mobilne domy i sanitariaty dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji

MOL dostarczył mobilne domy…

Grupa MOL dostarczyła 50 ogrzewanych, mobilnych domów i sześć kontenerów sanitarnych mieszkańcom gminy Sisak-Moslavina w Chorwacji, stanowiącej jeden z obszarów najmocniej dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi. Kontenery o łącznej wartości 125 tys. euro mogą posłużyć jako tymczasowe lokum dla osób, które w wyniku trzęsienia ziemi musiały opuścić swoje domy. 

Grupa MOL, jako największy inwestor zagraniczny w Chorwacji, czuje się w obowiązku wesprzeć ofiary niedawnego trzęsienia ziemi, szczególnie mieszkańców regionu Sisak. Grupa prowadzi tam własne centrum przemysłowe, gdzie zatrudnia blisko 1000 mieszkańców regionu. Stąd też natychmiastowa reakcja firmy, która we współpracy z chorwackimi służbami dostarczy mobilne domy i sanitariaty mieszkańcom najbardziej dotkniętych okolic.

- Pozostajemy myślami przy tych, którzy ucierpieli w niedawnym trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Jako największy inwestor zagraniczny w tym kraju, czujemy się zobowiązani wesprzeć mieszkańców w tej trudnej sytuacji. W kataklizmie zniszczeniom uległo wiele budynków mieszkalnych, dlatego zapewnienie tymczasowego lokum poszkodowanym rodzinom stanowi kwestię priorytetową. Wiele spośród ofiar zajmuje się rolnictwem i hodowlą zwierząt, w związku z tym potrzebują oni rozwiązań, które pozwolą im pozostać w pobliżu swoich domostw. Mam nadzieję, że do czasu odbudowy, przekazane przez nas mobilne domy i sanitariaty wpłyną na poprawę sytuacji tych, którzy stracili swoje domy w wyniku katastrofy - powiedział József Molnár, CEO MOL Group.

W działaniach pomocowych na terenach najbardziej dotkniętych skutkami katastrofy, aktywny udział biorą zarówno pracownicy MOL, jak i należące do Grupy spółki. Spółka INA zaoferowała łączną pomoc w wysokości 2,5 mln kun, z czego 500 tys. trafi do szpitala w Sisak, a pozostała kwota do organizacji i instytucji wspierających usuwanie zniszczeń. INA wraz ze spółkami zależnymi przekazała także przyczepy kempingowe i kontenery, które mogą posłużyć za tymczasowe lokum dla 100 osób. Firmy przekazały również paliwo, środki do dezynfekcji i pojemniki z gazem, ich pracownicy prowadzą zbiórki żywności i odzieży, które przekazywane są chorwackiemu Czerwonemu Krzyżowi. INA przekazała również do dyspozycji lokalnych władz swoje magazyny w mieście Sisak, gdzie przechowywane są artykuły pierwszej potrzeby. W rejonie dotkniętym skutkami trzęsienia, stacje benzynowe INA i Tifon przekazują kawę i butelkowaną wodę mineralną osobom zaangażowanym w akcje ratunkowe.

Również sama spółka INA doświadczyła niewielkich zniszczeń w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji. Nie dotknęły one jednak zakładów produkcyjnych spółki, dlatego wszystkie operacje w zakresie wydobycia i produkcji, rafinacji oraz sprzedaży przebiegają bez zakłóceń.


Czytaj więcej: