MOL poprawia wyniki w trzecim kwartale

MOL poprawia wyniki w trzecim…

Grupa MOL podała dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Dzięki korzystnym warunkom makro, dwukrotnie wyższym niż przed rokiem marżom petrochemicznym oraz zdyscyplinowanej polityce wewnętrznej firmy, wynik CCS EBITDA sięgnął w tym okresie 1,025 mld USD. Po trzech kwartałach 2021 r., wynik EBITDA wzrósł tym samym do poziomu 2,583 mld USD, co pozwoliło podnieść prognozę na cały rok do poziomu co najmniej 3,2 mld USD. W trzecim kwartale o 18% zwiększyły się organiczne nakłady inwestycyjne firmy, sięgając 360 mln USD, z czego 68 mln USD zostało przeznaczonych na projekty transformacyjne, w tym budowę zakładu produkcyjnego Poliole. Jednocześnie, zawirowania na światowych rynkach, rosnące ceny surowców, zakłócenia w łańcuchach dostaw, oraz czwarta fala pandemii covid-19 tworzą stosunkowo nieprzewidywalne warunki.

- Na dobre wyniki trzeciego kwartału wpłynęły takie czynniki, jak korzystne warunki zewnętrzne i odbicie gospodarek w regionie. Jednocześnie udało nam się wykorzystać nasze przewagi, odporny model biznesowy i efektywną kosztowo bazę aktywów i operacje. Bardzo dobre wyniki po trzech kwartałach pozwalają nam na dalszą korektę całorocznej prognozy EBITDA, która powinna sięgnąć, lub nawet przekroczyć poziom 3,2 mld USD. Jednocześnie, rosnące ceny surowców oraz trwająca pandemia koronawirusa, stwarzają istotne ryzyko dla gospodarek, stwarzając niestabilne warunki dla dalszych operacji. - komentuje prezes i CEO Grupy, Zsolt Hernádi. - W tych okolicznościach, pozostajemy skupieni na dalszym wzmacnianiu pozycji finansowej i operacyjnej, aby móc wywiązać się z naszych długoterminowych zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wyższe przepływy pieniężne w ostatnich trzech kwartałach, pozwolą na finansowanie znaczących inwestycji transformacyjnych, zgodnie z założeniami strategii MOL 2030+.

Segment Upstream wygenerował w ostatnim kwartale najwyższe przepływy pieniężne w Grupie, osiągając wynik EBITDA na poziomie 396 mln USD, co oznacza wzrost o 87% r/r i 18% w porównaniu z bardzo mocnym poprzednim kwartałem. Wpływ na to miały m.in. korzystne warunki makroekonomiczne. Poziom produkcji w ostatnim kwartale był nieco niższy i wyniósł 107,4 tys. boe dziennie, z powodu wyższych cen ropy crude, skutkujących obniżeniem limitu uprawnień do produkcji w ramach złoża ACG w Azerbejdżanie, a także w skutek naturalnych spadków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W porównaniu z tym samym okresem ub.r., wynik EBITDA segmentu Downstream, wzrósł w ostatnim kwartale o 116%, sięgając 436 mln USD. Wpływ na to miało m.in. odbicie w sektorach petrochemicznym i rafineryjnym, po ubiegłorocznych minimach. Poziom sprzedaży wzrósł o 7% r/r, dzięki rosnącemu popytowi na paliwa. Marże petrochemiczne były z kolei dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, jednak niższe niż w rekordowym drugim kwartale 2021 r. Wpłynęły na to rosnące ceny ropy i spadające ceny produktów opartych na polimerach. Budowa zakładu produkcyjnego polioli na koniec trzeciego kwartału była zaawansowana w 89%.

Segment detaliczny, dzięki odbudowie popytu w regionie oraz udziałowi produktów pozapaliwowych, osiągnął wynik EBITDA na poziomie 211 mln USD. Na poprawę wyniku w tym segmencie wpłynęła również poprawa warunków gospodarczych na kluczowych rynkach. Popyt na paliwa na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji przekroczył poziom obserwowany w trzecim kwartale 2019 r. Liczba transakcji w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 12%, w związku z mniejszym niż przed rokiem wpływem pandemii na zachowania konsumentów. Liczba punktów Fresh Corner w trakcie ostatniego kwartału wzrosła do 1028 z 1008 przed trzema miesiącami.

Segment gas midstream, zanotował spadek EBITDA o 30%, do poziomu 30 mln USD, w związku z dalszym spadkiem przychodów z tytułu przesyłu oraz działalności koncesjonowanej, co było wynikiem zmniejszenia przepustowości transgranicznej oraz zapotrzebowania na przesył. W ostatnim kwartale o 26% r/r zmniejszył się poziom przesyłu zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Zwiększyły się natomiast nakłady inwestycyjne, w związku z budową internkonektora serbsko-węgierskiego.

W rankingu Sustainalytics ESG Risk Rating Report MOL znalazł się wśród 3% firm z najniższym ryzykiem – na siódmym miejscu spośród 256 globalnych firm naftowych w swoim segmencie. Kwestie związane ze środowiskiem i klimatem zostały ocenione, jako niosące niskie ryzyko w kontekście całego sektora naftowego.


Czytaj więcej: