MOL z koncesjami na Morzu Północnym

MOL z koncesjami na Morzu Północnym
Wintershall, spółka zależna koncernu BASF, za sumę 375 mln dolarów sprzeda udziały w wybranych aktywach na brytyjskim szelfie kontynentalnym. Kupujący, węgierski koncern naftowy MOL, nabędzie 14 koncesji n Morzu Północnym, w których znajdą się m.in. mniejszościowe udziały w polu Broom (29 proc.), a także złoża w fazie eksploatacji: Catcher (20 proc.), Cladhan (33.5 proc.) oraz Scolty/Crathes (50 proc.). Ponadto częścią transakcji jest również udział kapitałowy Wintershall w ramach istniejącej infrastruktury terminala Sullom Voe oraz sieci rurociągów Brent.

Jak poinformowały strony, ustalona cena może ulec zmianie w okresie finalizowania transakcji, która ma nastąpić w pierwszym kwartale 2014 roku.

Prezes Wintershall, Rainer Seele, powiedział, że zbycie aktywów z mniejszościowymi udziałami pozwoli spółce skoncentrować się na ważniejszych z punktu widzenia spółki lokalizacjach na Morzu Północnym.

Porozumieniu w sprawie zbycia transakcji towarzyszyło podpisanie umowy w sprawie współpracy przy wspólnej eksploracji złóż ropy na Morzu Północnym oraz na Bliskim Wschodzie.

Grupa MOL to jedno z najważniejszych środkowoeuropejskich przedsiębiorstw działających w sektorze naftowym. Od ponad 75 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, a zakłady produkcyjne - 5 rafinerii i 2 kompleksy petrochemiczne - zlokalizowane są na Węgrzech, w Słowacji, Chorwacji i we Włoszech.

Wintershall Holding GmbH od ponad 80 lat działa w sektorze wydobycia i produkcji ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Firma zatrudnia ponad 2500 pracowników z 40 krajów na całym świecie i jest największym niemieckim producentem ropy naftowej i gazu ziemnego działającym na skalę międzynarodową.

Czytaj więcej: Ropa 45

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże