Minister Kowalczyk: narasta problem odpadów rolniczych, w tym folii

Minister Kowalczyk: narasta…

- Problem odpadów rolniczych, w tym folii, stopniowo narasta. Nasz program usuwania szkodliwych materiałów w znacznym stopniu ułatwi życie mieszkańcom wsi i terenów niezurbanizowanych - zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Warszawie.

Jak zaznaczył, w ramach programu pilotażowego NFOŚiGW "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" przeprowadzonego w 7 gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego, gminy złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł.

- W związku z większą ilością odebranych odpadów łączna kwota ta została zwiększona do ponad 570 tys. zł. Efektem zrealizowanych działań jest zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - powiedział minister Kowalczyk.

ministerstwo-srodowiska
Konferencja prasowa ministra środowiska Henryka Kowalczyka nt. programów NFOŚiGW dot. usuwania folii rolniczych i gospodarki wodno-ściekowej. Źródło: Ministerstwo Środowiska

Zmiana programu pilotażowego na ogólnopolski

- Pilotaż programu zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań wypadł bardzo pomyślnie, dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju - poinformował szef resortu środowiska dodając, iż przeznaczone na ten cel zostanie 100 mln zł ze środków NFOŚiGW. Planowana masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu ma wynieść, wedle słów ministra, co najmniej 200 tys. ton.

590 mln zł na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji

Podczas konferencji prasowej minister Kowalczyk omówił również program priorytetowy NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji. W ramach programu będzie można otrzymać pożyczki m.in. na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości.

- Wsparcie finansowe będzie można również przeznaczyć na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne, budowę sieci wodociągowych oraz tworzenie ujęć wody czy stacji uzdatniania wody - powiedział minister środowiska. Jak zaznaczył pożyczki będą mogły być częściowo umarzane w zależności od sytuacji finansowej gminy.

Minister Kowalczyk zapowiedział również, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym programem resort planuje zwiększyć budżet programu z 200 mln zł do 590 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Środowiska