Na szczycie G7 podpisano "Ocean Plastics Charter"

Na szczycie G7 podpisano
Przywódcom państw G7 zgromadzonym na szczycie w kanadyjskim La Malbaie udało się osiągnąć kompromis co do końcowej deklaracji, mimo różnic zdań i trudnych rozmów o amerykańskich cłach - ogłosił w sobotę premier Kanady Justin Trudeau, dodając, iż jednym z efektów szczytu było uzgodnienie inicjatywy dotyczącej ochrony oceanów przed zanieczyszczeniem plastikiem.

Pod inicjatywą dotyczącą ochrony oceanów przed zanieczyszczeniem odpadami z tworzyw podpisały się Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania oraz Unia Europejska. Przyjęcie Ocean Plastics Charter sugeruje, że rządy tych krajów chcą znacznej poprawy w zakresie gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. Umowy nie podpisały jednak rządy Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Rezolucja obejmuje m. in.: zobowiązanie do recyklingu i ponownego wykorzystania co najmniej 55 procent opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 roku oraz do odzysku wszystkich tworzyw sztucznych do roku 2040, jak również wzywa do "znacznego ograniczenia" stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dokument zawiera ponadto zobowiązanie do rozbudowy infrastruktury recyklingu i innowacji w zakresie bardziej zrównoważonych technologii oraz promuje wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Rezolucja opowiada się też za podniesieniem standardów w zakresie znakowania tworzyw, "aby umożliwić konsumentom podejmowanie zrównoważonych decyzji w sprawie tworzyw sztucznych, w tym opakowań".

"Tworzywa sztuczne są jednym z najbardziej rewolucyjnych wynalazków ubiegłego stulecia i odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce i życiu codziennym" - czytamy w Karcie. "Jednakże obecne podejście do produkcji, wykorzystania, zarządzania i unieszkodliwiania tworzyw sztucznych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, źródeł utrzymania i potencjalnie dla zdrowia ludzkiego. Oznacza to również znaczną utratę wartości, zasobów i energii.”

Do czego konkretnie zobowiązali się sygnatariusze „Ocean Plastics Charter”?

Podpisana deklaracja zawiera 23 punkty - zobowiązania w pięciu głównych sektorach: zrównoważonej produkcji, zarządzania infrastrukturą, zrównoważonego stylu życia, badań, innowacji i nowych technologii oraz działań na wodach przybrzeżnych. Oprócz zobowiązań wspomnianych wcześniej, znalazły się tam też:
  • ograniczenie do 2020 r. stosowania mikrogranulek w kosmetykach i produktach higieny osobistej;
  • zapobieganie przenikaniu tworzyw sztucznych do środowiska morskiego z jakichkolwiek źródeł;
  • wspieranie rozwoju nowych, bardziej zrównoważonych technologii;
  • czy też wsparcie rozwoju nowych, innowacyjnych i nieszkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych bądź materiałów alternatywnych.
Nie po raz pierwszy światowi przywódcy wyrazili swoje intencje w kwestii rozwiązania problemu zanieczyszczenia mórz i oceanów. Można wręcz powiedzieć, że problem tworzyw sztucznych nie jest niczym nowym dla członków G7. W 2015 r. podczas szczytu w Niemczech, grupa rozpoczęła realizację planu działania na rzecz zwalczania odpadów w oceanach, który rozwijany był również na następnych szczytach w Japonii i we Włoszech.