Na terenie Zakładów Azotowych Puławy powstała podstrefa ekonomiczna

Na terenie Zakładów Azotowych Puławy powstała podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Podstrefa Puławy zajmuje obszar ok. 99 hektarów, stanowiących wydzielone tereny Puławskiego Parku Przemysłowego. Będzie działała do 2017 r.

Specjalne Strefy Ekonomiczne, to wyznaczone przez rząd obszary, na których nowi inwestorzy, realizując inwestycje oraz tworzące nowe miejsca pracy, mogą liczyć na ulgi podatkowe, dochodzące nawet do 50 proc.

- Zakłady Azotowe Puławy zabiegały o utworzenie takiej podstrefy od 2006 r., mając na uwadze liczne kontakty biznesowe z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem swojej działalności na terenie Puławskiego Parku Przemysłowego - tłumaczy szefostwo spółki.

Zabiegi przyniosły efekt i tereny w Puławach zostały właśnie włączone do SSES.

Co wiadomo już o przyszłości puławskiej podstrefy?

Na obszarze 6,5 ha Zakłady Azotowe Puławy planuje wybudować nową fabrykę produkcji Poliamidu 6. Wielkość nakładów inwestycyjnych sięgnie blisko 153,2 mln zł, a zatrudnienie ma znaleźć 50 osób. Ponadto w podstrefie ma też powstać nowy zakład Tlenowni. Wielkość tej inwestycji opiewa również na 153,2 mln zł.

Inwestycja rozbudowy ciągu produkcyjnego „tlenownia-amoniak-mocznik” jest, ze względów technologicznych, jedną z kluczowych dla rozwoju ZA Puławy. Dzięki niej zwiększona zostanie produkcja mocznika o 270 tys. ton rocznie do poziomu 1,21 mln ton rocznie. Projekt powinien zostać zakończony do końca 2009 r.

Wiadomo też, że spółka prowadzi już rozmowy z kilkoma przedsiębiorcami z branży chemicznej zainteresowanymi inwestycjami na powierzchni ok. 77 ha.

Wśród planowanych inwestycji znajduje się m.in. projekt budowy nowej Instalacji Cykloheksanonu na obszarze 8 ha. Wielkość nakładów inwestycyjnych osiągnie w tym przypadku poziom ok. 421,43 mln zł, a zatrudnienie 80 osób.

To nie koniec planów. Przewidują one także budowę nowej Instalacji Kwasu Polimlekowego na obszarze 10 ha. Wielkość nakładów inwestycyjnych to ok. 168,57 mln zł, a zatrudnienie 18 osób. Przewidywana jest też budowa zakładu produkcji nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu. Za ok. 114,94 mln zł stanąłby on na powierzchni 4 ha i dał pracę 20 osobom. Być może uruchomiona zostanie również nowa Instalacji Octanu Etylu. Gdyby inwestycja doszła do skutku, kosztowałaby blisko 115 mln zł.

To nie koniec profitów, jakie może przynieść funkcjonowanie puławskiej podstrefy. Długofalowa strategia obejmuje także powstanie nowoczesnej Instalacji Zagazowania Węgla (nakładów inwestycyjne to ok. 574,68 mln zł) oraz instalacji do produkcji Biomasy (w procesie fermentacji) i tzw. "energii zielonej" za pół miliarda zł.

Rozpoczną się też prace związane z uruchomieniem biogazowni produkującej metan oraz tzw. „energię zieloną" na bazie m.in. biomasy oraz innych odpadów organicznych na obszarze 10 ha. W ramach tej inwestycji będzie trzeba znaleźć ok. 191,56 mln zł.

ZA Puławy przewidują też, że część dostępnych terenów zostanie zagospodarowana przez firmy kooperujące z głównymi inwestorami W oparciu o szacunki dokonane na podstawie już zrealizowanych w strefie inwestycji typu „greenfield" przewiduje się, że nakłady na realizację projektów kooperantów wyniosą ok. 20,5 mln zł, a zatrudnienie 109 osób.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, której częścią będzie podstrefa Puławy została ustanowiona w 1997 r. na okres 20 lat. Zajmuje łącznie powierzchnię ponad 300 ha i składa się z 11 podstref.