Nagrody na targach Kompozyt - Expo 2012

Nagrody na targach Kompozyt - Expo 2012
Wieczorem pierwszego dnia targów Kompozyt – Expo ogłoszono zwycięzców konkursu targowego na najbardziej innowacyjne produkty zaprezentowane w trakcie wystawy.

Zwycięzców uhonorowano podczas uroczystego bankietu, czyli już nie w halach targowych, ale w uroczej scenerii krakowskich Fortów Kleparz. Nagrody i wyróżnienia powędrowały do ośmiu firm.

- Konkurs pokazał, że w polskim przemyśle kompozytowym pojawiają się coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania produktowe i technologiczne. To pokazuje, że nasz przemysł kompozytowy nie ma się czego wstydzić w porównaniu z rynkami innych państw europejskich – stwierdził w momencie wręczania laurów prof. Jan Chłopek z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, przewodniczący komisji konkursowej.
Nagrody otrzymali:
  • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie za innowacyjny i w pełni zintegrowany system budowy pojazdu z materiałów kompozytowych;
  • Firma Mastermodel za nanokompozytowe panele grzejne i powiązanie technologii kompozytowej z techniką fotowoltaiczną;
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej za całkowicie kompozytowy i niezwykle lekki i niezatapialny ponton;
  • Firma Baltazar Kompozyty za bezstyrenowe i ekologiczne żywice Atlac Premium o dużych perspektywach aplikacji, których producentem jest firma DSM Composite Resins AG;
  • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za nową generację kompozytów ceramicznych otrzymywanych techniką SPS, czyli wieloostrzowe płytki skrawające wytwarzane metodą FAST/SPS.
Wyróżnienia odebrali natomiast:
  • Firma Milar za piankę z impregnacją T92 SEALX wyprodukowaną przez firmę Airex przy wykorzystaniu impregnowanych pianek w energooszczędnych technologiach materiałów kompozytowych;
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej za opracowanie technologii wytwarzania kompozytowych tłoków, zwiększających trwałość sprężarek powietrza;
  • Firma Lerg za żywice Estromal, które umożliwiają wytwarzanie kompozytów o podwyższonej zawartości napełniaczy przy zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych.
Podczas Targów Kompozyt - Expo odbyła się też międzynarodowa konferencja Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites CECOM 2012. Zorganizowało ją przedsiębiorstwo Mostostal Warszawa, Politechnika Łódzka i Politechnika Rzeszowska. Celem konferencji było upowszechnianie stosowania kompozytów polimerowych w obiektach infrastruktury budowlanej oraz wymiana doświadczeń inżynierskich i naukowych. Obecni byli inżynierowie budownictwa, producenci materiałów kompozytowych, projektanci, przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych.

Rozstrzygnięto też pierwszą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu materiałów kompozytowych. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk akademickich. Udział w nim wzięli absolwenci Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica z Krakowa. Zwycięzcą okazała się Milena Zawadowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej i autorka pracy: - "Bezprądowe osadzanie kompozytów Ni-P z wybranymi tlenkami na włóknach węglowych". Nagrodą był czek na 3 tys. zł ufundowany przez firmę Milar. Drugie miejsce w konkursie na najlepsza pracę dyplomową też zostało uhonorowane pieniężnie: gratyfikacją 2 tys. zł.