Nagrodzono rodzime zielone technologie

Nagrodzono rodzime zielone technologie
Celem prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo jest wsparcie międzynarodowego transferu polskich zielonych technologii. Laureaci konkursu mogą korzystać między innymi ze wsparcia instytucji rządowych na całym świecie, jak również z szerokiej oferty szkoleniowej, prezentacji technologii w dystrybuowanym w wielu krajach katalogu oraz produkcji indywidualnych filmów o oferowanych technologiach. Ponadto, laureaci mogą uczestniczyć w misjach gospodarczych organizowanych przez rząd polski oraz innych spotkaniach biznesowych.

W tegorocznej edycji konkursu spośród firm zgłaszających swoje technologie wyłoniono ośmiu laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia. Nagrodzono rozwiązania między innymi w takich dziedzinach, jak oczyszczanie wody, energetyka słoneczna, monitorowanie hałasu i in. Dla branży tworzyw sztucznych interesujące będą zwłaszcza dwa rozwiązania, związane z sektorem budownictwa oraz gospodarką odpadami.

Firma M-3system to jedyny producent samonośnych systemów zabudowy opartych na spienionym polistyrenie. Tradycyjnie, zastosowanie spienionego polistyrenu w budownictwie było ograniczone do wykonywania izolacji cieplnej, wypełniania przestrzeni technicznych i technologicznych oraz jako zabezpieczenie produktów w czasie transportu. Tymczasem firma M-3system proponuje styropian jako element konstrukcyjny budynku bez wykorzystania dodatkowych elementów. Dzięki wykorzystaniu konstrukcji będącej wycinkiem koła następuje przenoszenie naprężeń ściskanych od zwrotnika w kierunku podwaliny opartej na fundamencie. W budynku występują więc wyłącznie siły ściskające umożliwiające przenoszenie obciążeń wewnętrznych związanych z użytkowaniem obiektów oraz obciążeń zewnętrznych związanych ze śniegiem i wiatrem. Domy energooszczędne, które są szeroko znane w Europie, są średnio o 10-20 proc. droższe niż domy tradycyjne budowane z cegły. Zaletą rozwiązania oferowanego przez M-3system jest 40-procentowe ograniczenie kosztów przy stuprocentowej pasywności lub energooszczędności.

Drugą interesującą propozycją dla branży tworzyw jest rozwiązanie firmy Dagas w zakresie gospodarki odpadami. Polega ono na wykorzystaniu procesów pirolizy nisko- lub wysokotemperaturowej z układem katalizatora stałego i płynnego Reduxco w celu przetwarzania różnego rodzaju odpadów: gumowych (np. zużyte opony), odpadów z tworzyw sztucznych (np. PE, PP, PS) oraz biomasy stałej (odpady z produkcji leśnej, rolniczej oraz niektóre odpady komunalne i przemysłowe). Produktem pirolizy są węglowodory gazowe, które mogą być przetwarzane w urządzeniach peryferyjnych na energię elektryczną i cieplną. Rozwiązania firmy Dagas pozwalają na uzyskanie z 20-25 Mg substratu wsadowego od 0,5 MW do 1,5 MW energii elektrycznej oraz 2-4 MWc ciepła.

Konkurs GreenEvo odbył się już po raz czwarty. W poprzednich edycjach kapituła złożona ze specjalistów różnych dziedzin nagrodziła łącznie 40 innowacyjnych technologii.