Najważniejsze wydarzenia roku 2016 w branży tworzyw sztucznych

LIPIEC

W lipcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA powołało radę nadzorczą X kadencji. Członkami ośmioosobowej rady zostali: Przemysław Lis (przewodniczący), Maciej Baranowski, Robert Kapka, Tomasz Karusewicz, Artur Kucharski, Bartłomiej Litwińczuk, Zbigniew Paprocki oraz Roman Romaniszyn.

W San Francisco wszedł w życie przepis zakazujący używania opakowań ze spienionego polistyrenu. Regulacja stanowi najdalej jak dotąd idące ograniczenie stosowania tego typu opakowań.

W pierwszej połowie miesiąca Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymań w dwóch sprawach korupcyjnych, które dotyczą spółek działających w branży chemicznej. Jedna z nich dotyczyła spółki z Sierpca, która przy pomocy łapówki chciała zapewnić sobie przedłużenie kontraktu na serwisowanie specjalistycznej odzieży ochronnej dla puławskich zakładów Grupy Azoty. Druga sprawa wiąże się z podejrzeniem korupcji przy udzieleniu wsparcia ze środków publicznych dla spółek - zatrzymano m.in. byłego szefa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dwie inne osoby podejrzane o uczestnictwie w przestępstwie, w tym byłego członka rady nadzorczej Synthosu.

W połowie lipca ze stanowiskiem wiceprezesa Grupy Azoty Police pożegnał się Artur Rzempała, a na jego miejsce został powołany Włodzimierz Zasadzki.

W lipcu spółka Polwax poinformowała o zakończeniu etapu przygotowawczego przed rozpoczęciem budowy instalacji w ramach projektu Future. Spółka odkupiła od Lotos Terminale cztery uzbrojone, sąsiadujące z terenami Polwaxu działki w Czechowicach-Dziedzicach, o łącznej powierzchni 1,02 ha.

SIERPIEŃ

W sierpniu koncern LyondellBasell poinformował o podjęciu decyzji w sprawie budowy instalacji do produkcji polietylenu o wysokiej gęstości na wybrzeżu zatokowym USA. Roczne zdolności produkcyjne instalacji wyniosą 500 tys. ton rocznie, a jej rozruch zaplanowano na 2019 rok.

W ostatnim dniu sierpnia Synthos, po uzyskaniu zgody KE, za 80 mln euro zakupił spółkę Ineos Styrenics. W ten sposób polska firma chemiczna stałą się europejskim liderem rynku polistyrenu spienialnego.

WRZESIEŃ

We wrześniu trzy organizacje reprezentujące europejski przemysł tworzyw sztucznych - European Plastics Converters (EuPC), PlasticsEurope i Plastics Recyclers Europe (PRE) - przygotowały wspólne stanowisko ws. wdrożenia europejskiej gospodarki cyrkularnej dla tworzyw sztucznych. W opublikowanym dokumencie odnoszącym się do zaproponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań organizacje zaapelowały do unijnych i narodowych agend o przyjęcie szeregu rekomendacji.

Także we wrześniu zarząd PCC Rokita poinformował o dalszych ustaleniach w sprawie rozważanej możliwości rozpoczęcia w Tajlandii produkcji w branży poliuretanowej. Polska spółka dokonała analizy sytuacji oraz potencjału istniejącej spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku, wchodzącej w skład grupy IRPC, jako producenta systemów poliuretanowych i polioli.

Ministerstwo Środowiska poinformowało o pracach nad nowelą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych. Projekt zakłada wprowadzenie opłat za torby zakupowe z tworzyw sztucznych o grubości do 50 mikronów. Maksymalna opłata, jaką zapłaciłby klient, miałaby wynosić 1 zł; przy czym jest to wstępnie zaproponowana kwota i finalnie może być ona kilkukrotnie niższa. Bezpłatne pozostałyby natomiast cienkie foliówki (do 15 mikronów grubości) wykorzystywane m.in. do pakowania warzyw i owoców.

Spółka Polwax oficjalnie rozpoczęła inwestycję w budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Dzięki niej firma chce od 2020 roku zwiększyć swoje przychody o minimum 30-40 proc., a wynik EBITDA nawet o 50-60 proc.

PAŹDZIERNIK

4 października pomiędzy Grupą Azoty SA oraz spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA został podpisany list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt PDH.

17 października w porcie północnym w zakładach BASF w Ludwigshafen (Niemcy) doszło do eksplozji. W wyniku pożaru zmarły cztery osoby, a ponad dwadzieścia doznało obrażeń.

W dn. 19-26 października w Düsseldorfie odbyły się Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2016. W ciągu ośmiu dni targowych tereny Messe Düsseldorf odwiedziło 230 tys. osób ze 160 krajów, oglądając ofertę 3285 firm. Tymczasem podczas poprzedniej edycji targów do stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii przyjechało 218 tys. zwiedzających, a ofertę przygotowało 3220 wystawców.

k 2016


Podczas targów K stowarzyszenie PlasticsEurope zaprezentowało najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie. Są one optymistyczne: światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2015 wzrosła o 3,5 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosła 322 mln ton. Europa, z udziałem 18 proc., pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 27 proc.

LISTOPAD

Polska spółka chemiczna Ciech poinformowała w listopadzie, iż fiaskiem zakończyły się próby przejęcia dwóch spółek z segmentu Agro należących do portugalskiej firmy SAPEC. Ciech nie składa broni: zarząd zapowiedział dalsze wzmacnianie segmentu organicznego, w szczególności biznesu Agro, i nie wyklucza udziału w kolejnych akwizycjach.

GRUDZIEŃ

W grudniu nastąpiła kolejna zmiana w radzie nadzorczej Grupy Azoty. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty podczas posiedzenia w dn. 2 grudnia odwołało ze składu rady Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego, zaś w ich miejsce powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza. Przewodniczącym rady nadzorczej został Marek Grzelaczyk.

Podczas posiedzenia rady nadzorczej Grupy Azoty w dn. 16 grudnia na stanowisko prezesa zarządu spółki został powołany dr Wojciech Wardacki. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego prezesa - Mariusza Bobera, który zarządzał Grupą Azoty niecałe dziesięć miesięcy, od lutego br.

Spółka PCC Rokita nabyła 25 proc. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta polioli i systemów poliuretanowych. To kolejne kroki PCC Rokita w Azji oraz w relacji z firmą IRPC Polyol - od początku 2015 roku PCC Rokita prowadzi działalność handlową w ramach IRPC PCC, joint venture utworzonej z IRPC Polyol. Dzięki temu PCC Rokita od blisko już 2 lat wprowadza sukcesywnie na rynek azjatycki swoje produkty.

Ostatnie dni grudnia przyniosły zmiany w kierownictwie Synthosu - Tomasz Kalwat, prezes spółki Synthos, przekazał informację o rezygnacji z pełnionej funkcji z dn. 31 grudnia br.