Nanotechnologia coraz mocniej rozwijana

Nanotechnologia coraz mocniej…
Nanotechnologia to aktualnie jeden z wiodących tematów w nauce o materiałach. Rozwiązania z tego zakresu spotykane są także w tworzywach sztucznych. Nic więc dziwnego, że na całym świecie intensyfikuje się prace związane z tą dziedziną. Przykładem takiego działania jest m.in. projekt NANOFORCE. W Polsce udział w nim bierze Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Rozwój nanotechnologii to jeden z kluczowych trendów obecnego rozwoju nauki i technologii. Tworzywa sztuczne mają z nią związek, gdyż ich struktura jest kontrolowana na poziomie pojedynczych cząsteczek i w ten sposób można uzyskiwać np. materiały o niespotykanych wcześniej właściwościach mechanicznych.

W tej chwili najwięcej inicjatyw w dziedzinie nanotechnologii podejmowanych jest w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej. Pierwszy spójny narodowy program rozwoju nanotechnologii powstał w USA w 2000 r.

Stanowił on impuls do rozpoczęcia prac w zakresie strategicznego programowania rozwoju nanotechnologii w innych krajach. Obecnie przynajmniej 30 państw zainicjowało działania nad opracowaniem narodowych strategii rozwoju nanonauk i nanotechnologii. Do tego grona dołącza i Polska.

W 2006 r. powstał Raport przedstawiający wyniki pracy Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii, w celu opracowania strategii wzmocnienia sfery badań naukowych i prac rozwojowych w tej dziedzinie w naszym kraju. Od tego momentu upłynęło kilka lat. Jednak biorąc pod uwagę znaczenie nanonauk oraz konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami europejskimi w tej dziedzinie powołano do życia projekt NANOFORCE.

Jego głównym celem jest stworzenie platformy służącej krajom Europy Centralnej we wspieraniu wspólnych publicznych i prywatnych inicjatyw przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, instytucji finansowych w celu aktywnego uczestnictwa w badaniach nad nanomateriałami, a następnie wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych w przemyśle, nie tylko w celu produkcji nowych materiałów, ale również w celu zrównoważonego rozwoju przemysłu.

Partnerami w projekcie NANOFORCE są takie podmioty jak: SC - Sviluppo Chimica spa, Veneto Nanotech S.C.p.A., Czeskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego, Chemistry Cluster Bavaria, c/o Universität Bayern Service, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, University of Nova Gorica, BioNanoNet Forschungs GmbH, Słowackie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego, Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

W ramach projektu już teraz podejmowanych jest kilka działań.
Przede wszystkim chodzi tu o ocenę wpływu na zdrowie ludzi i oddziaływania na środowisko trzech różnych nanomateriałów, które są powszechnie używane w przemyśle lub mają duże szanse na wprowadzenie. Innym celem jest utworzenie innowacyjnej platformy nanotechnologicznej, która umożliwi współpracę ośrodków badawczych z przemysłem chemicznym.

Mówi się także o stworzeniu jednolitego systemu oceniania nowych technologii i inicjatyw z obszaru Europy Środkowej, co ma pomóc dopasować wyniki badań naukowych do zapotrzebowań przemysłu. 30 mln euro z przeznaczeniem na rozwój kolejnych inicjatyw z zakresu nanotechnologii przeznaczono na opracowanie biznesplanu Nanotechnologicznego Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego.

Powstaje dodatkowo Biała Księga zawierająca rekomendacje dla Komisji Europejskiej w zakresie nanotechnologii. Innym zadaniem ma być ponadto zidentyfikowanie 100 możliwych wdrożeń w krajach biorących udział w projekcie, a następnie zrealizowanie ośmiu z nich.

Czytaj więcej: Technologie 515 Innowacje 379Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08