Narzędziowcy wybrali władze klastra

Narzędziowcy wybrali władze…

6 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa. Jako, że upłynęła kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przeprowadzone zostały wybory władz stowarzyszenia na kolejne 4 lata. Z dniem 12 września Zarząd się ukonstytuował. 

Spotkanie Klastra odbywało się w cieniu poważnych problemów sporej grupy jego członków. Znaczny wzrost cen surowców w ubiegłym roku, rosnące koszty pracy, wzrost kosztów transportu, a w bieżącym roku dramatyczny wzrost kosztów energii, rzędu kilkuset procent, bardzo źle wpływa na konkurencyjność firm produkcyjnych, szczególnie na rynku krajowym i unijnym.

Obecnie w skład Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa wchodzą:

  • Prezes Zarządu - Katarzyna Meger - Wytwórnia Sprzętu Medycznego Galmed Katarzyna Meger
  • Wiceprezes Zarządu - dr hab. inż. Dariusz Sykutera - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Członek Zarządu - prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Tadeusz Konek - Członek Zarządu - Konek PSN sp. z o.o.
  • Członek Zarządu - Marcin Kropidłowski - Dura-Line Poland sp. z o.o.

oraz nowi Członkowie Zarządu:

  • Grzegorz Kapka - KAPlast sp. z o.o.
  • Maciej Mazurkiewicz - Siropol sp. z o.o.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Marian Olszyński - Zelan sp. z o.o.
  • Piotr Barlik - PW Brat Piotr Barlik
  • Piotr Terlecki - Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
zarzad


Przedstawiciele klastra przyznają, że przewaga konkurencyjna ich zakładów opierała się do tej pory na wysokiej jakości w stosunku do wyrobów z Dalekiego Wschodu i konkurencyjnej cenie w stosunku do wyrobów produkowanych w Europie Zachodniej. Podczas, gdy jakość wyrobów dalekowschodnich stale rośnie, wysokie koszty produkcji okazują się porównywalne z zachodnioeuropejskimi. Przy sporym wyhamowaniu gospodarek Starej Unii, jej producenci wolą zaopatrywać się albo tam gdzie taniej, albo we własnym kraju, szczególnie, że patriotyzm handlowy był tam obecny od zawsze. Podczas, gdy rząd zdaje się nie zauważać problemu i nie spodziewa się kryzysu, firmy zaczynają już zwalniać pracowników, nie mając pewności, czy będą w stanie zapewnić sobie zbyt na kolejny rok, a wiele z nich już wstrzymuje produkcję.