Niemiecki sektor maszyn PTS powoli wraca do poziomu sprzed kryzysu

Niemiecki sektor maszyn PTS…

W pierwszych miesiącach tego roku niemiecki przemysł maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - podobnie jak niemal wszystkie pozostałe sektory gospodarki - mocno odczuł skutki pandemii koronawirusa. 

Do problemów związanych z osłabieniem globalnej gospodarki przez spory handlowe i wstrząsy polityczne, doszedł dodatkowo lockdown spowodowany przez pandemię. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w znacznym spadku zamówień w sektorze budowy maszyn i urządzeń.

Jednak już w połowie 2020 r. ten spadkowy trend w sprzedaży powoli zaczął się wyrównywać, zaś od września ponownie zaczęła wzrastać ilość zamówień.

Łącznie od stycznia do października br. liczba zamówień jest tylko o 3% niższa od zamówień w analogicznym okresie 2019 roku.

- Znaczący wpływ na to miały wyniki we wrześniu i październiku - cieszy się Ulrich Reifenhäuser, przewodniczący Stowarzyszenia Maszyn Tworzyw Sztucznych i Gumy w VDMA. - We wrześniu tego roku mieliśmy o 13% więcej zamówień w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego, a w październiku 2020 roku było to nawet dwa razy więcej niż rok temu - kontynuuje Reifenhäuser.

- Oznacza to, że niemiecki przemysł maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy zbliża się do przełomu - dodaje Thorsten Kühmann, dyrektor zarządzający VDMA. - Jak widać, w trakcie pandemii nasze przedsiębiorstwa coraz lepiej dostosowują się do bieżących wyzwań. Biznes jest znowu gotowy do działania - podsumowuje Kühmann.

Sprzyja temu również rozwój handlu zagranicznego. Do maja 2020 r. miesięczny eksport maszyn do przetwórstwa był znacznie niższy niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Od czerwca wystąpił efekt doganiania, a we wrześniu 2020 r. eksport był po raz pierwszy wyższy w porównaniu z wrześniem 2019 r.

Ten pozytywny trend pozwala zarówno VDMA, jak i niemieckim producentom maszyn spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Jednak jeśli chodzi o sprzedaż, to sektor zakończy ten rok na minusie (od 10 do 15% w stosunku do ubiegłego roku).

Według najnowszych danych, przychody branzy maszynowej od stycznia do października 2020 r. były o 14% niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednak już w przyszłym roku VDMA oczekuje wzrostu sprzedaży o 5%, a w 2022 prognozuje się nawet wzrost o 10%

- Wygląda na to, że w 2023 r. niemiecki sektor maszyn do tworzyw sztucznych i gumy najprawdopodobniej powróci do poziomu sprzed kryzysu z 2019 r. - podsumowuje Kühmann.