Niesamowitwe właściwości żywicy Noryl GTX


Współpracująca z nią firma WIPAG - czołowy utylizator odpadów samochodowych z kompozytów z tworzyw sztucznych, takich jak dwu- lub trzywarstwowe części wewnętrzne oraz lakierowane części zewnętrzne - pomaga w zamknięciu obiegu cyklu żywotności żywic Noryl.

Dzieje się tak poprzez przetworzenie produktu wykonanego z żywicy np. przedniego zderzaka. Przetworzenie polega na usunięciu koloru z danej części za pomocą własnej technologii oraz ponownym granulowaniu.

Wykrojniki złomowe z produkcji paneli zestawów wskaźników są rozdzielane w firmie WIPAG przy użyciu technologii rozdziału kompozytów.

Następnie wysokojakościowe recyklaty z żywic Noryl są wprowadzane do cyklu żywotności produktu celem stworzenia nowego produktu. Firmy WIPAG i GE stosują ten proces do ograniczenia wpływu na środowisko przez cały okres żywotności żywicy Noryl.

Omawiane żywice dają większą swobodę projektową niż ma to miejsce w przypadku metalu. Umożliwiają też producentom samochodów tworzenie śmiałych kształtów i konfiguracji.

- Nasze żywice stanowią odpowiedź na pytania, w jaki sposób ograniczyć rachunki za paliwo oraz jak znaleźć nowy, pełen nowinek technicznych samochód o doskonałej sylwetce - przyznaje Derek Buckmaster, dyrektor w GE Plastics.

Kolejną korzyścią dla konsumentów stosujących produkt GE jest redukcja składek ubezpieczeniowych dzięki zastosowaniu zderzaków z tworzyw sztucznych.

Odpowiednio zaprojektowane zderzaki mogą posłużyć do obniżenia kategorii ubezpieczenia dla europejskich właścicieli samochodów z uwagi na ich niższą podatność na uszkodzenia.

Dla właściciela samochodu oznacza to sporą oszczędności kosztów. Ponadto poszycia nadwozi formowane z żywic Noryl GTX są odporne na korozję i niewielkie wgniecenia. Dzięki tym właściwościom gwarantują redukcję kosztów utrzymania po przekroczeniu okresu żywotności samochodu.

Żywice Noryl GTX wykonane są w technologii zespalającej zastosowanie poliamidu (PA) oraz polifenyloeteru (PPE).

Łączą stabilność wymiarową i wytrzymałość cieplną polimeru PPE z odpornością chemiczną i plastycznością prasowniczą polimeru PA.

W wyniku zastosowania zaawansowanej technologii powstał odporny chemicznie materiał charakteryzujący się sztywnością, wytrzymałością na uderzenia oraz parametrami cieplnymi wymaganymi do lakierowania na linii.