Nowa instalacja w Zakładach Azotowych Puławy

W Zakładach Azotowych Puławy S.A. oddano do użytku nowoczesną instalację magazynowania i załadunku popiołów wybudowaną przez katowicką spółkę Energo Mineral należącą do niemieckiego koncernu Steag.

Nowa instalacja została oddana do użytku w czwartek. Pozwoli ona na zagospodarowanie popiołu powstającego przy spalaniu węgla w elektrociepłowni Azotów. Dzięki zrealizowanej inwestycji, popiół zamiast trafić na miejscowe składowisko znajdzie zastosowanie w budownictwie.

Instalacja składa się ze zbiornika o pojemności 2 tys. metrów sześcienych, urządzeń załadunkowych, rurociągów sprężonego powietrza oraz instalacji pomocniczych. Pozwoli na magazynowanie i załadunek popiołu lotnego bezpośrednio spod elektrofiltrów. Popioły wprost z elektrociepłowni, będą trafiały do zbiornika, a następnie i dalej będą transportowane do zakładów wytwarzających materiały budowlane.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,3 mln euro. Czas obowiązywania umowy między Energo Mineral i Azotami określono na 10 lat. Docelowo katowicka Spółka będzie odbierała i zagospodarowywała całość popiołu suchego, który znajdzie zastosowanie w budownictwie.

Zakłady Azotowe Puławy SA zużywają rocznie 700 tys. ton węgla, przy którego spalaniu powstaje ok. 150 tys. ton popiołu. Umowa ma dla Zakładów Azotowych podwójne znaczenie. Dzięki niej popioły zostaną zutylizowane bez konieczności ich kosztownego składowania. Zminimalizowany zostanie również problem pylenia.

Czytaj więcej: Inwestycje 716