Nowa izolacja techniczna z pianki poliolefinowej

Nowa izolacja techniczna z pianki poliolefinowej
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów wpływa nie tylko na efektywność energetyczną budynków, ale także na bezpieczeństwo, komfort, kapitał i zdrowie użytkowników. Mając te aspekty na uwadze, firma Thermaflex stworzyła kompletny system ThermaSmart PRO przeznaczony do izolacji instalacji grzewczych oraz sanitarnych.

ThermaSmart PRO to system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej. Posiada klasą ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach, zgodnie z normą PN-EN 13501-1. ThermaSmart PRO z europejską klasą palności B, najwyższą dla materiałów spienionych, klasyfikuje się, według przyjętych terminów w Rozporządzeniu, jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia.

Pod wpływem działania ognia ThermaSmart Pro wydziela minimalną ilość nietoksycznego dymu. Ma to ogromne znaczenie w przypadku pożaru, gdzie większość poszkodowanych to właśnie ofiary dymu. Mała ilość dymu podczas pożaru - a tak jest w przypadku otulin z klasą s1 i mat z klasą s2 - ma istotne znaczenie podczas skutecznej ewakuacji ludzi przy lepszej widoczności, zapewniając większe bezpieczeństwo ratujących się osób. Zarówno otuliny, jak i maty ThermaSmart PRO nie tworzą płonących kropel przy spalaniu (d0), minimalizując przenoszenie ognia w inne części budynku.

Ponieważ pożaru nie można wykluczyć w żadnym obiekcie, ważne jest, żeby przy wyborze materiałów stosować wyłącznie te dopuszczone przez ustawodawcę oraz preferować materiały wydzielające minimalną ilość dymu i bezpieczne w każdym aspekcie.

Thermaflex


ThermaSmart PRO jest rozwiązaniem zaprojektowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy tego typu materiał uzyskał analizę cyklu życia produktu (LCA). Ponadto ThermaSmart PRO to jedyne na świecie izolacje techniczne z certyfikatem Cradle to Cradle na poziomie Brązowym, co dowodzi o innowacyjnym podejściu do aspektów ekologicznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji może być w 100 proc. poddawana recyklingowi i zawrócona do ponownej produkcji. Dzięki tym wszystkim zaletom ThermaSmart PRO jest odpowiedzią na potrzeby związane z wymaganiami LEED i BREEM. Z kolei dla właściciela wartość nieruchomości jest o wiele wyższa, gdy stosowane są tam wysokiej jakości materiały o długiej żywotności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezobsługowych systemów związanych z efektywną dystrybucją przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Thermaflex


ThermaSmart PRO to kompletny system nie tylko o wysokiej odporności mechanicznej, ale także o polepszonym współczynniku przewodzenia ciepła, co wpływa pozytywnie na ograniczenie strat energii cieplnej i większą efektywność urządzeń grzewczych. Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja nie zmienia swoich parametrów w czasie. Odporność na dyfuzję pary wodnej, polepszona elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału pozwala na skuteczne zabezpieczenie instalacji sanitarnych przed wykraplaniem pary wodnej. ThermaSmart PRO to gwarancja niezmienności parametrów technicznych podczas całego okresu użytkowania, pod warunkiem poprawnego wykonania montażu, zgodnego z zaleceniami Thermaflex. Izolacja występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych, co pozwala na staranną izolację wszystkich newralgicznych miejsc. Zakres produktów został dobrany w taki sposób, aby skrócić czas montażu nawet do 50 proc. Dlatego też dostępne są również otuliny samoprzylepne oraz otuliny dedykowane dla rur PP. W skład systemu wchodzą również akcesoria do montażu - klej ThermaGlue, taśma ThermaTape TS PRO oraz narzędzia montażowe, które w prosty i szybki sposób pozwalają wykonać wszystkie prace związanie z nowoczesnym sposobem izolowania instalacji.