Nowa mieszalnia PVC

Nowa mieszalnia PVC
Firma Penta dostarczyła do spółki Plastimet nową mieszalnię tworzywa PVC do profili okiennych.

Penta to producent mieszalni do PVC, który uruchomił w przedsiębiorstwie Plastimet kompletną mieszalnię do dry-blendu. W Polsce przedstawicielem firmy jest przedsiębiorstwo IPM Extrusion. Plastimet to z kolei producent profili okiennych, który właśnie otworzył nową fabrykę. Jego nowy obiekt to obecnie najnowocześniejsza tego typu instalacja w Polsce, współfinansowana ze środków unijnych.

Mieszalnia firmy Penta to jednostka średniej wielkości zaprojektowana w celu zagwarantowania wydajności produkcji dry-blendu. Odpowiada ona zapotrzebowaniu pięciu wysokowydajnych linii do wytłaczania profili okiennych w technologii współwytłaczania. W mieszalni zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dla przykładu, dzięki czujnikom nowej konstrukcji, odpornym na działanie wibracji pochodzących od działania mieszalników i innych urządzeń linii, udało się znacznie zwiększyć dokładność wag w systemie naważania w stosunku do dotychczasowych standardów. Dodatkowo, dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi transportu surowców do wag, praktycznie wyeliminowano problem pozostałości materiału w liniach przesyłowych, co ma istotny wpływ na dokładność naważania. Wszystko po to, aby zapewnić powtarzalną jakość mieszanki i wysoką jakość profili.

Nowa mieszalnia PVC


W nowej mieszalni zainstalowano również specjalny zespół mieszalników produkcji firmy Plasmec. Gwarantuje on bezproblemowe przetwórstwo mieszanek ze stabilizatorami wapniowo cynkowymi. Poza tym instalację transportu pneumatycznego wyposażono w nowej konstrukcji filtry pulsacyjne. Dzięki wkładom filtrującym uzyskano poprawę skuteczności filtrowania i jednocześnie obniżenie kosztów eksploatacji tychże filtrów.

Stacje rozworkowujące mieszalni dysponują specjalnymi akcesoriami wspomagającymi transport surowców i poprawne opróżnienie stacji, co minimalizuje ryzyko zawieszania się materiału. Każda ze stacji posiada system spulchniania materiału ze zwiększoną ilością fluidyzatorów, wibratory pneumatyczne oraz pneumatyczny płaszcz wewnętrzny wspomagający opadanie materiału.

W części urządzeń przewidzianej do szczególnie kłopotliwych surowców, jak np. biel tytanowa zastosowano wewnętrzne powłoki teflonowe oraz dodatkowe młotki pneumatyczne. Ma to wesprzeć użytkowników w stosowaniu materiałów o dowolnych, w tym nawet najtrudniejszych charakterystykach reologicznych.

Cała instalacja jest skonstruowana zgodnie z wymaganiami norm antywybuchowych i posiada certyfikat ATEX.

Nowa mieszalnia PVCLinie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek
 

Aktualizacja

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek gumowych, linie do przetwórstwa gumy.

Polska