Nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030

Nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030
Grupa Carlsberg ogłosiła nowe cele zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Together Towards ZERO”, które stanowią ambitne odniesienie dla branży. Zakładają one, że do 2030 r. Grupa zminimalizuje emisję dwutlenku węgla do zera, obniży o połowę zużycie wody w browarach, zredukuje do zera liczbę wypadków we wszystkich swoich lokalizacjach na świecie oraz zapewni konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw. Etap pośredni do 2022 roku zakłada m.in. wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Nowe cele są odpowiedzią na konieczność ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i potrzebę edukacji konsumentów w zakresie odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Priorytety „Together Towards ZERO” są częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg.

Cele „Together Towards ZERO” zostały opracowane we współpracy z uznanymi ekspertami m.in. z Carbon Trust oraz WWF International. Są one również spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i ustaleniami konferencji klimatycznej w Paryżu.

Założenia i cele „Together Toward ZERO”

ZERO emisji dwutlenku węgla

  • Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata i jak potwierdzono w Porozumieniu Paryskim, należy im jak najszybciej przeciwdziałać. Grupa Carlsberg we współpracy z organizacją Carbon Trust, na bazie danych naukowych ustaliła swoje cele dot. redukcji emisji CO2.
  • Celem Grupy Carlsberg jest ZERO emisji CO2 w browarach do 2030 roku i stosowanie 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych do 2022 roku.
  • Carlsberg, w ramach Carlsberg Circular Community (Społeczności Obiegu Zamkniętego), angażuje również swoich partnerów do zredukowania emisji typu „beer-in-hand” o 30 proc. do 2030 roku w ramach łańcucha wartości.

ZERO marnowania wody

  • W dzisiejszych czasach jest zbyt wiele miejsc na świecie, w których wodą nie gospodaruje się w sposób optymalny, a jej niedostatek stanowi poważny problem. W 2016 roku Grupa Carlsberg podjęła współpracę z organizacją ekologiczną WWF International, aby zidentyfikować te ze swoich browarów, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów wody.
  • Celem Grupy jest ograniczenie zużycia wody w browarach o 25 proc. do roku 2022, a do roku 2030 - o 50 proc. Grupa Carlsberg podejmie też współpracę z partnerami w celu odpowiedzialnego gospodarowania wodą w browarach, które znajdują się na terenach z ograniczoną dostępnością do wody (Azja).

Together Towards Zero