Nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030

Wyznaczenie tak ambitnych celów było możliwe dzięki współpracy z kluczowymi globalnymi organizacjami jak Carbon Trust oraz WWF International, które przeprowadziły wnikliwe analizy działalności Grupy.

- Samo stawanie się lepszym już dziś nie wystarcza. Ambicje Carlsberg dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla sięgają dalej niż wskazania naukowców. Carlsberg przejął rolę lidera w kilku najważniejszych kwestiach środowiskowych, jakie stoją obecnie przed światem. A to dzięki ambitnej, długoterminowej strategii biznesowej, która skupia się na zapewnieniu zrównoważonej przyszłości - komentuje cele Grupy Carlsberg Tom Delay, dyrektor generalny Carbon Trust.

- Wraz z Grupą Carlsberg wspólnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z niedostatkiem wody na obszarach, na których działa firma i z aktualną strategią dotyczącą wody. Cieszymy się, że Carlsberg wyznacza innym firmom ambitny kierunek. Potwierdzono, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody wymaga znaczących innowacji technologicznych w browarach i współpracy z innymi zainteresowanymi, którzy działają w rejonach borykających się z problemami niewystarczających zasobów wody. Wszystko po to, by zapewnić długotrwałą jej dostępność ludziom, planecie, a także przedsiębiorstwom - powiedział Jochem Verberne, dyrektor ds. partnerstwa globalnego WWF International.

Carlsberg Polska i realizacja nowych celów „Together Towards ZERO”

Wszystkie browary Carlsberg Polska moją bardzo dobre parametry zarówno pod kątem zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody. Firma inwestuje, by rozwijać zrównoważoną produkcję i poprawiać wyniki środowiskowe. W latach 2015 – 2016 miała miejsce modernizacja i rozbudowa browaru Kasztelan w Sierpcu, największa inwestycja w branży piwnej w ostatnich latach o wartości 180 mln zł, podczas której zastosowano również nowoczesne techniki i rozwiązania służące ochronie środowiska. Działanie to zaowocowało osiągnięciem bardzo dobrych wskaźników redukcji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczeniu emisji CO2.

Jedną z największych inwestycji w ostatnim czasie jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Browarze Okocim, która zapewni dotrzymanie najbardziej wyśrubowanych norm środowiskowych dotyczących gospodarowania ściekami.

Bardzo istotnym aspektem działalności Carlsberg Polska jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom. W firmie prowadzony jest wnikliwy monitoring potencjalnych zagrożeń oraz wdrażane są zapobiegające im programy. W 2016 roku w Browarze Kasztelan certyfikowano system OHSAS 18001- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki temu w sierpeckim browarze zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r.

Carlsberg Polska od lat prowadzi kampanie społeczne i edukuje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez własne projekty jak również wieloletnie, ogólnopolskie programy realizowane w ramach ZPPP Browary Polskie. Ponadto w ramach samoregulacji branży piwnej na 100 proc. opakowań produktów firmy oraz w całej komunikacji marketingowej widnieją symbole odpowiedzialnościowe: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Z początkiem czerwca 2017 wystartowała nowa kampania Carlsberg Polska promująca odpowiedzialne spożycie alkoholu pod hasłem „Trzeźwo myślę”.

Grupa Carlsberg