Nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030

ZERO nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu

  • Należy zapobiegać nadużywaniu alkoholu i jego nieodpowiedzialnej konsumpcji, szczególnie przez kierowców, kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie. Tego typu nieodpowiedzialne zachowania są często wynikiem wielu czynników społecznych i indywidualnych. Carlsberg podejmuje szereg działań, których celem jest edukacja nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
  • Nowe cele zakładają, że do 2022 roku konsumenci będą mieli 100 proc. możliwości wyboru wariantów piw bezalkoholowych, dostęp do informacji o wartościach odżywczych na opakowaniach i w Internecie. Symbole odpowiedzialnościowe np. „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” będą umieszczone na 100 proc. opakowań.
  • Dodatkowo działania edukacyjne nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu będą prowadzone na wszystkich rynkach, na których działa firma, zarówno poprzez kampanie własne, jak i we współpracy z partnerami, tak, by skutecznie dotrzeć do konsumentów wybierających piwa Grupy Carlsberg.

ZERO wypadków

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników jest zawsze na pierwszym miejscu w Grupie Carlsberg. Dotyczy to pracowników produkcji, biur i przedstawicieli handlowych.
  • W 2016 roku nie doszło do żadnego wypadku w ponad połowie lokalizacji Grupy Carlsberg na świecie.
W przyjętych celach Grupa zobowiązuje się do 2022 roku zredukować liczbę wypadków o 15 proc. rocznie, zaś do 2030 r. osiągnąć zero wypadków we wszystkich lokalizacjach na świecie.

Cele określone w „Together Towards ZERO” wynikają z misji Grupy Carlsberg - warzymy dla lepszego dziś i jutra. Grupa będzie nadal pracować wspólnie ze światowymi ekspertami, aby móc zrealizować wyznaczone cele. Ponadto, bazując na naukowym zapleczu laboratorium Carlsberg, które działa od 140 lat, Grupa planuje zaprosić do współpracy młodych naukowców, którzy zajmą się kwestiami ograniczenia emisji CO2, ochrony zasobów wodnych i zrównoważonego procesu warzenia piwa.

- Światowe wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy niedostateczne zasoby wody, wymagają zdecydowanego wspólnego działania. Dzięki celom „Together Towards ZERO” w ramach naszej strategii SAIL’22, ustanawiamy w branży nowe standardy dla zrównoważonego rozwoju, opartego na wspólnocie działania i osiągnięciach nauki - powiedział Cees’t Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.

- Together Towards ZERO” to bardzo ambitne cele. Jestem pewien, że ich osiągnięcie w efekcie poprawi naszą wydajność, zmniejszy ryzyko i pozwoli na stworzenie bardziej elastycznego modelu biznesowego, który będzie służył zarówno środowisku, jak i społecznościom lokalnym, w których funkcjonujemy - powiedział Cees’t Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.