Nowe etykietowanie ma wspomóc recykling opakowań

Nowe etykietowanie ma wspomóc…
Stowarzyszenie Plastics Recyclers Europe prowadzi prace nad projektem RecyClass, którego celem jest wdrożenie jednolitego systemu unijnej klasyfikacji opakowań ze względu na ich przydatność pod względem ponownego przetworzenia. Ma on pozwolić na łatwe zaliczenie każdego opakowania wykonanego z tworzyw sztucznych do jednej z klas w siedmiostopniowej skali od A do G, przypominającej unijny system klas efektywności energetycznej.

System ma ułatwić projektantom opakowań wybór rozwiązań, które pozwolą na zdobycie lepszej oceny w nowej skali. Zdaniem PRE, recykling opakowań nie zaczyna się w momencie zbiórki, lecz już na etapie projektowania. Obecnie producenci skupiają się głównie na poprawie właściwości opakowań i poszukiwaniu oszczędności. Tymczasem istotnym aspektem procesu projektowania jest także aspekt środowiskowy - właściwe projektowanie mogłoby zapewnić lepsze wykorzystanie tworzyw, a przede wszystkim ograniczanie ich składowania wynikającego z braku możliwości ponownego przetworzenia.

- Projekt wystartował wiele miesięcy temu - mówi Paolo Glerean, kierownik projektu. - W tym momencie mamy już próbną wersję modelu klasyfikacji, która jest obecnie testowana w wielu instytutach technicznych w różnych państwach UE. Chcielibyśmy przedstawić gotowe narzędzie podczas specjalnego pokazu na targach Interpack w Duesseldorfie w maju 2014 roku.

Stowarzyszenie zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w pracach nad opracowywaniem systemu. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Plastics Recyclers Europe.