Nowe inwestycje Indorama Ventures w Europie

Nowe inwestycje Indorama Ventures…

Do 2023 roku 10 miliardów poużytkowych plastikowych butelek PET z całej Europy będzie rocznie poddawanych recyklingowi w nowych i rozbudowywanych zakładach Indorama Ventures we Francji i w Polsce. Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) z siedzibą w Tajlandii inwestuje na całym świecie 1,5 miliarda dolarów w rozbudowę swoich zakładów recyklingu. Nowa inwestycja, w ramach której recyklingowi poddane zostanie ponad 1,7 miliarda dodatkowych poużytkowych plastikowych butelek PET, została powitana z uznaniem przez UNESDA Soft Drinks Europe, której członkowie zobowiązali się do stosowania PET z recyklingu (rPET) przy produkcji swoich butelek.

- Ogłaszamy otwarcie nowego zakładu recyklingu w Verdun we Francji oraz rozbudowę dwóch niedawno nabytych zakładów w Bielsku-Białej i Łęczycy (Plastech, 07.08.2020). W połączeniu z naszymi pozostałymi obiektami w Europie firma IVL będzie poddawała recyklingowi rocznie prawie 10 miliardów poużytkowych plastikowych butelek PET w Europie do 2023 roku. Ta nowa, zwiększona zdolność produkcyjna oznacza, że w samych tylko naszych zakładach w 2023 r. zostanie poddanych recyklingowi dodatkowe 1,7 miliarda butelek więcej niż w roku 2020. Zapewni to znaczne wsparcie w realizacji celów UE w zakresie zbierania i recyklingu tworzyw sztucznych - powiedział François Lagrue, dyrektor ds. operacyjnych - Europa w Indorama Ventures Recycling Group.

- Inwestycja w recykling jest możliwa dzięki naszym klientom. Ich zaangażowanie w pełny recykling butelek pozwala nam inwestować w infrastrukturę, która potrzebna jest w Europie. Te nowe i rozbudowane zakłady recyklingu będą wspierać nasz wspólny cel, jakim jest zamknięty obieg i zrównoważone rozwiązania opakowaniowe.

W 2019 roku Indorama Ventures ogłosiła, że będzie dążyć do uzyskania minimum 750 000 ton rPET na całym świecie do 2025 roku, inwestując do 1,5 miliarda dolarów, aby osiągnąć ten cel. Nowa fabryka IVL w Verdun wraz z niedawno przejętymi zakładami w Bielsku-Białej i Łęczycy będzie współpracować z istniejącymi fabrykami płatków PET w Europie. Verdun zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2021 roku, a zakłady IMP Polowat w Polsce zostały przejęte w październiku 2020 roku. Zapewniają one umyte i rozdrobnione butelki poużytkowe jako surowiec w postaci płatków PET do produkcji żywicy rPET, która jest odpowiednia do kontaktu z żywnością. Przetworzony tonaż wejściowy odpowiada 9,8 miliardom poużytkowych butelek. PET (politereftalan etylenu) w 100% nadaje się do recyklingu i jest najczęściej zbieranym i poddawanym recyklingowi plastikowym opakowaniom w Europie.

- Z radością witamy tę inwestycję w europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym. Europejski przemysł napojów bezalkoholowych ciężko pracuje, aby wspierać zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości - od zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji po pakowanie, zbiórkę, recykling i ponowne użycie. Ta inwestycja to kolejny dowód na to, że obieg zamknięty sprawdza się w Europie. Dostarczając system o obiegu zamkniętym, zapewniamy, że cenny surowiec wtórny nie jest marnowany i osiągamy dobrze funkcjonujący rynek UE - powiedział Nicholas Hodac, dyrektor generalny UNESDA Soft Drinks Europe.

W 2018 roku UNESDA zgodziła się na szereg dążeń, aby uczynić swoje plastikowe opakowania bardziej zrównoważonymi. Obejmowało to użycie co najmniej 25% recyklingowanego PET (rPET) w butelkach do 2025 r. W rezultacie inwestycje w recykling zostały pobudzone i wprowadzone. Wielu członków UNESDA - w tym Suntory, PepsiCo i Coca-Cola - poszło o krok dalej i ogłosiło ambitne cele dotyczące jeszcze większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu w butelkach ulubionych europejskich napojów bezalkoholowych.

- Musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę - zaczynając od wydajnych systemów zbiórki - oraz odgrywanie odpowiedniej roli przez wszystkich interesariuszy w celu osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym dla butelek plastikowych. Dzisiejsze ogłoszenie jest sygnałem, że zaangażowanie naszych członków napędza inwestycje i przynosi realne wyniki. Butelki PET można zbierać i poddawać recyklingowi z dużą szybkością w systemie o obiegu zamkniętym, co dodatkowo umożliwia przemysłowi zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w butelkach. To kolejny przykład pokazujący, że obieg zamknięty działa - dodał Hodac.

pet-circular-economy-1

Zdjęcia: IMP Polowat/Indorama Ventures