Nowe inwestycje w Puławach, ale Prezesa wciąż nie ma

Nowe inwestycje w Puławach, ale Prezesa wciąż nie ma
Zakłady Azotowe Puławy SA będą realizować kolejne inwestycje zwiększające moce produkcyjne. Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała projekt „tlenownia – amoniak – mocznik” ujęty w długookresowej strategii biznesowej. Oznacza to rozbudowę ciągu produkcyjnego tlenownia – amoniak - mocznik. Jest to kluczowa inwestycja ZAP ze względów technologicznych. Dzięki niej zwiększona zostanie produkcja mocznika o 270 tys. ton rocznie, do poziomu 1,21 mln ton rocznie.

Planowana inwestycja będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy to budowa nowej tlenowni w formule „over the fence”, zabezpieczającej ciągłość ruchu większości instalacji. Z kolei drugi etap, to prace modernizacyjne instalacji wytwarzającej mocznik, które pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki.

Projekt powinien zostać zakończony do końca 2009 r., a szacowana wartość inwestycji to ok. 174 mln zł.


Rozbudowa mocy produkcyjnych ZA Puławy powinna korzystnie wpłynąć na finanse Spółki. Mocznik oprócz tego, że ma coraz większe znaczenie jako produkt nawozowy, jest również ważnym surowcem dla takich produktów Zakładów jak: melamina, RSM i Ad-blue.

Wciąż natomiast nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Puław.

Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o trybie i czasie wyboru szefa spółki. Obecnie firmą zarządza zarząd składający się z trzech osób.

Niedawno, Janusz Radomski, dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, który jest większościowym udziałowcem ZAP, przyznał że aktualna sytuacja polityczna nie sprzyja dokonaniu wyboru menedżera, ponieważ istnieje ryzyko, że kierowałby on spółką zaledwie kilka miesięcy. Dlatego sposób wyłonienia nowego prezesa stanie się przedmiotem obrad dopiero po ukonstytuowaniu się nowego rządu.

Puławy pozostają bez prezesa od końca lipca, kiedy to odwołany został Krzysztof Lewicki. W ministerialnym uzasadnieniu tej decyzji, napisano, że „powodem było uzyskanie informacji dotyczących tej osoby objętych ochroną prawną".

Zakłady Azotowe Puławy należą do największych firm nawozowo - chemicznych w kraju. Firma jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Czytaj więcej: Inwestycje 714