Nowe standardy wodnych rur ciśnieniowych uznają PP-RCT

Nowe standardy wodnych rur ciśnieniowych uznają PP-RCT
W 2006 roku zmieniły się niemieckie standardy dla polipropylenowych rur ciśnieniowych. Oznaczenia PP-H100, PP-B80 i PP-R80 zostały wycofane, gdyż nie oddawały wymaganych zachowań przy wyższych temperaturach. Zamiast nich wprowadzono oznaczenia PP-H, PP-B i PP-R. Wprowadzono także pionierskie oznaczenie PP-RCT dla kategorii ciśnieniowych rur PP spełniających standardy DIN8077 i DIN8078. Stworzenie nowej klasy PP-RCT oznacza, że rozwiązania mogą być teraz testowane zgodnie z szeroko akceptowanymi standardami jakości.

Zgodnie z oznaczeniem EN ISO 1043, PP-RCT jest kopolimerem PP typu random ze specjalną krystaliczną strukturą. Struktura ta daje zwiększoną odporność na ciśnienie, zwłaszcza w wyższych temperaturach, dając poprawę długoterminowej wytrzymałości o ponad 50% w temperaturze 70°C przez ponad 50 lat w porównaniu do standardowych materiałów PP-R. Dzięki temu rury produkowane z tego materiału mogą być produkowane z cieńszymi ściankami i większą wewnętrzną średnicą rury, co daje dodatkowe korzyści dla przemysłu hydraulicznego i posiadaczy domów.

Większą średnica wewnętrzna daje wyższą pojemność hydrauliczną rur, co korzystnie poprawia wydajność systemów dystrybuujących duże ilości wody, np. w wysokich budynkach. Większa pojemność może także pomóc w przezwyciężaniu problemu niskiego ciśnienia wody w sieci.

Dodatkowe oszczędności oraz korzyści dla środowiska mogą powstać zarówno u producentów rur, jak i instalatorów. Cieńsze ścianki rury pozwalają na większą prędkość wytłaczania i mniejsze zużycie materiału. Większy udział procentowy mniejszych rur prowadzi do mniejszej izolacji, mniejszej liczby mocowań i szybszego procesu montażu.

Rury PP-RTC zyskują dzięki cieńszej ściance

Co więcej, redukcja wagi jaką można osiągnąć przy użyciu PP-RCT ułatwia transport i przenoszenie rur podczas robót instalacyjnych.

Firma Borealis pod nazwą Beta-PPR jako pierwsza zaoferowała to nowe rozwiązanie dla producentów rur i łączników, którym zależy na jakości i którzy szukają surowców łatwo identyfikowanych o ściśle określonych parametrach. Beta-PPR jest produkowane zgodnie z najwyższymi standardami w przemyśle i spełnia wszystkie europejskie przepisy dla wód pitnych.

Borealis AG
Borealis Head Office
IZD Tower
Wagramerstraße 17–19
A-1220 Vienna
Austria
Tel +43 (0) 122 4000
Fax +43 (0) 122 400 333
www.borealisgroup.com

Czytaj więcej: Rury 75