Nowe techniki pokryć integralnych pianek poliuretanowych


Jednym z głównych powodów, dla którego technologia ta stają się coraz popularniejsza jest rosnące zapotrzebowanie na produkty wielofunkcyjne oraz dekoracyjne.

Przykładem wykorzystania pianki poliuretanowej są choćby materace chirurgiczne z pianki PUR z trwałą powłoką antystatyczną . Są one otrzymywane z integralnej pianki poliuretanowej, która składa się ze spienionego rdzenia i litej warstwy wierzchniej. Cel stosowania tego pokrycia to zabezpieczanie przed gromadzeniem się na powierzchni ładunków elektryczności statycznej poprzez zastosowanie wysokojakościowego i specjalistycznego wyrobu lakierowego.

Farba antystatyczna spełnia wymagania dotyczące produkcji i stosowania materacy chirurgicznych wykonanych z integralnej pianki poliuretanowej. Zapewnia również uzyskanie właściwości aplikacyjnych oraz parametrów w zakresie wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i antystatyczności.

Należy też pamiętać o zagrożeniach związanych z występowaniem elektryczności statycznej. Chodzi tu głownie o niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i gospodarce cieczami palnymi, gazami oraz materiałami sypkimi i włóknami np. w szpitalach na salach operacyjnych i w laboratoriach. Dzieje się to wszystko ze względu na zastosowanie i używanie materiałów oraz przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych i gumy, materiałów niehigroskopijnych i łatwo elektryzujących się. Zagrożenie, o którym mowa rośnie przy niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniu, a także wtedy gdy powietrze jest zjonizowane przez lampy bakteriobójcze i zawiera opary środków dezynfekujących.

Rozwiązaniem mogą być Pianki poliuretanowe z trwałą powłoką antystatyczną. Otrzymywanie powłoki antystatycznej odbywa się tu w procesie IMC. Na wewnętrzne powierzchnie formy nakłada się metodą natrysku pneumatycznego równomierną warstewkę antystatycznej farby.

Zalety takiej farby antystatycznej są bardzo szerokie. Wymienić trzeba tu wysoki stopień rezystywności powierzchniowej powłoki, odporność na alkoholowe środki dezynfekcyjne, elastyczność, odporność na promieniowanie UV, brak oddziaływań alergicznych i drażniących na człowieka, wysoką zawartość części stałych ograniczającą o 25 proc. emisję lotnych związków organicznych przy jej aplikacji.

Podsumowując należy przyznać, że stosowanie technologii nanoszenia opracowanej farby pozwala na wytwarzanie wyrobów i elementów dotychczas wykonywanych metodą obszywania. Możliwe jest też zmniejszenie emisji lotnych substancji organicznych (VOC oraz kosztów ponoszonych przez jednostki służby zdrowia na środki dezynfekcyjne w wyniku możliwości stosowania do dezynfekcji tańszych preparatów alkoholowych.

Jak przyznano podczas konferencji zastosowanie w opracowanej farbie antystatycznej specjalnie dobranych składników pozwoliło na uzyskanie wyjątkowej kompozycji łączącej dobre właściwości antystatyczne z wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników to dawny Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem. Przedmiotem jego funkcjonowania są badania naukowe, ekspertyzy, opinie oraz opracowywanie technologii i jej wdrażanie. Zakres działalności to m.in. inżynieria i technologia wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, a także konstruowanie maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów.