Nowe tworzywo przewodzące Noryl GTX


Ponadto producenci oraz ich partnerzy mogą zastąpić elementy metalowe lekkimi odpowiednikami z wytrzymałych tworzyw sztucznych, a także malować elementy wykonane z różnych materiałów na tej samej linii lakierniczej.

Stosowanie przewodzących tworzyw Noryl GTX eliminuje potrzebę chemicznego czyszczenia i gruntowania części metalowych, co oznacza redukcję kosztów i eliminację emisji lotnych związków organicznych.

W przypadku linii lakierniczej o wydajności miesięcznej 230 tys. metrów kwadratowych zastosowanie przewodzącego tworzywa Noryl GTX pozwala obniżyć koszty wstępnej obróbki o ponad 100 tys. euro oraz uniknąć emisji do atmosfery ponad trzech ton lotnych substancji organicznych rocznie.

Tworzywa Noryl GTX mają dwie, bardzo istotne z punktu widzenia lakierowania proszkowego, zalety: przewodnictwo i odporność na temperaturę.

Tworzywa te to blenda poliamidów z modyfikowanym eterem polifenylowym, wzmocniona przewodzącym wypełniaczem, co zapewnia doskonałe przyleganie powłoki lakierniczej.

Charakteryzują się wytrzymałością na wysokie temperatury stosowane w obecnej technologii utwardzania powłok proszkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych, które muszą być powlekane warstwą podkładową, lub metali wymagających chemicznego usuwania pozostałości tłuszczu, przewodzące tworzywa Noryl GTX przed nałożeniem powłoki proszkowej wystarczy tylko przemyć.

Oprócz korzyści związanych ze zwiększeniem wydajności produkcji wynikających z wyeliminowania warstwy podkładowej i chemicznego przygotowania, elementy wykonane z przewodzących tworzyw Noryl GTX mogą być lakierowane równocześnie z elementami metalowymi.

Obróbka różnych elementów na tej samej linii technologicznej zapewnia oszczędności i pozwala uniknąć różnic kolorystycznych między powlekanymi proszkowo elementami metalowymi, a barwionymi w masie elementami z tworzyw sztucznych.

Tworzywa przewodzące z rodziny Noryl GTX nadają się do produkcji elementów powlekanych metodą lakierowania proszkowego, np. do produkcji mebli, elementów silników okrętowych, części samochodów i innych środków transportu, jak również urządzeń elektrycznych i oświetleniowych.

Tworzywa Noryl GTX dostępne są w odmianach z domieszkami ognioodpornymi lub bez nich oraz z wypełniaczem szklanym lub mineralnym. Mogą być obrabiane metodą formowania wtryskowego lub wytłaczania.