Nowe tworzywo przewodzące Noryl GTX

Nowe tworzywo przewodzące… Nowoczesne materiały eliminują potrzebę stosowania podkładów elektrostatycznych w procesie lakierowania proszkowego zapewniając przy tym korzyści w zakresie ekologii, swobody projektowania, sprawności i organizacji produkcji. Koncern GE Plastics wprowadza tworzywa Noryl GTX do stale poszerzanej gamy produktów ecomagination.

Te nowe, ekologiczne materiały zostały opracowane specjalnie dla potrzeb procesu lakierowania proszkowego. Zawierają przewodzące wypełniacze, dzięki którym nie ma potrzeby stosowania podkładów elektrostatycznych.

Stosowanie suchego lakierowania proszkowego eliminuje emisję do atmosfery szkodliwych rozpuszczalników i związków pokrewnych. W przypadku detali lakierowanych proszkowo Noryl GTX może zastępować elementy metalowe, przy czym nie wymagają one groźnej dla środowiska obróbki chemicznej i dają większą swobodę projektantom. Ponadto, elementy wykonane z Norylu mogą być lakierowane proszkowo na wspólnej linii z wyrobami metalowymi ułatwiając organizację masowej produkcji i uzyskanie jednolitej estetyki.

Zakwalifikowanie Noryli GTX do gamy produktów ecomagination było poprzedzone szeregiem rygorystycznych badań mających ilościowo ocenić korzyści ekologiczne i operacyjne dla klientów. Badania były prowadzone pod kontrolą niezależnego audytora.

Podjęta przez GE inicjatywa ecomagination, to ogólnoświatowy program działań mających na celu zintensyfikowanie badań i postępu w dziedzinie technologii proekologicznych. Ma ona również na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych poprzez oferowanie klientom pomocy w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów ekologicznych. Prowadzi też do obniżenia emisji gazów cieplarnianych przez zakłady produkcyjne oraz poprawienia gospodarki energetycznej.

- Technologia lakierowania proszkowego szybko zyskuje popularność ze względu na jej zalety ekologiczne, w szczególności eliminację rozpuszczalników i związków pokrewnych uwalnianych do atmosfery w procesach z użyciem lakierów płynnych - wyjaśnia Kristie Dolan, kierownik ds. ecomagination w GE Plastics. - Zastosowanie przewodzącego materiału Noryl GTX zwiększa ekonomikę lakierowania proszkowego w stosunku do innych tworzy. Dzieje się tak dzięki wyeliminowaniu kosztów, skróceniu czasu procesu i zmniejszeniu zagrożenia dla środowiska występującego w przypadku stosowania podkładów elektrostatycznych. Nasze tworzywa Noryl GTX otwierają nowe możliwości w zakresie swobody projektowania i efektywności produkcji.


Dla przykładu w porównaniu z typowym procesem lakierowania na mokro, przejście na technologię proszkową pozwala obniżyć emisję lotnych związków organicznych nawet o 98 proc. i obniżyć koszt lakierowania o ponad 49 proc.

Czytaj więcej:
Nowości 279