Nowe wytłaczarki MAS do kompoundowania

Nowe wytłaczarki MAS do kompoundowania…
Firma MAS, której partnerem w naszym kraju jest spółka MT Recykling, wprowadziła na rynek inteligentne urządzenia do kompoundowania. Dzięki temu powstały nowe możliwości kompoundowania oraz produkcji masterbaczy i mieszanek.

Wiele produktów powstających w procesach kompoundowania wymaga delikatnej obróbki, jak najmniejszego cięcia oraz precyzyjnie określonej dawki energii użytej do przeprowadzenia procesu. Stąd tak ważne są używane w tym procesie maszyny.

Obracające się w tę samą stronę, czyli współbieżne, a także stożkowe i ustawione zbieżnie ślimaki wytłaczarek MAS wytwarzają bardzo wysoki moment obrotowy i tym samym objętość materiału poddana procesowi jest znacząco większa niż w innych wytłaczarkach. Ponadto firma znacząco zmniejszyła prędkość obrotową ślimaków, co oznacza znacznie niższą ilość energii podawanej do procesu oraz mniejszy stopień cięcia polimeru podczas procesu. W rezultacie ta delikatna obróbka pozwala na homogenizację nawet polimerów wrażliwych na temperaturę.

Przetwarzany materiał to odpady poprodukcyjne lub recyklaty takich polimerów jak PS, ABS, PA, POM, PET, PPE, PES, PC, biopolimery, PVC, jak również woski i bituminy. Typowe zastosowania wytłaczarek MAS to homogenizacja wypełniaczy, dodatków i barwników, stopy polimerów oraz produkcja mieszanek zawierających długie włókna.

Wytłaczarki MAS


Opracowana i wdrożona przez MAS technologia łączy korzyści z używania stożkowych ślimaków z zaletami wynikającymi z używania współbieżnych ślimaków. W porównaniu do standardowych wytłaczarek, te stożkowe zapewniają przetworzenie większej ilości materiału. To zaś skutkuje wyższym wypełnieniem ślimaków, a co za tym idzie wyższą wydajnością przy porównywalnie wyższych wartościach ciśnienia i niższej temperaturze topnienia.

Wytłaczarki współbieżne zapewniają ponadto homogenizację polimerów oraz wypełniaczy, a także dodatków i barwników.

Ślimaki osadzone w mocnych łożyskach są niezwykle odporne na zużycie i łatwe w konserwacji. To wszystko sprawia, że wytłaczarki MAS sprawdzają się w procesie kompoundowania i mieszania polimerów z wypełniaczami i dodatkami.

Ślimak wytłaczarki składa się z dwóch części: podającej i odprowadzającej. Każda z nich jest produkowana z jednej bryły stali i dostępna w różnych konfiguracjach, o różnych wartościach skoku i krotności. Dopasowane do wymagań elementy tnące i mieszające są umiejscowione między częścią podającą i wyprowadzającą. Cylindry posiadają zaś układy chłodzenia powietrzem lub cieczą.

Jeśli chodzi o jednostki plastyfikujące wytłaczarek stożkowych MAS, to są one podzielone na kilka stref. Strefa podawania ma stosunkowo duże rozmiary, tak aby gwarantować dokładne wypełnienie ślimaków materiałem. Strefa topnienia jest całkowicie wypełniona materiałem. Duża powierzchnia ślimaków zapewnia doskonałe przekazywanie energii do materiału.

Objętość płynięcia przy zredukowanych oporach znacząco wpływa na wyniki plastyfikacji osiągane przez ślimaki. Ze względu na modułową budowę jednostka plastyfikująca może być dopasowana do wymagań przetwórcy. Elementy mieszające i zgniatające służą do homogenizacji stopionej mieszaniny.

Znajdująca się dalej strefa odprowadzająca jest odpowiedzialna za zwiększenie ciśnienia materiału. Ze względu na częściowe nachodzenie na siebie elementów ślimaków udaje się doprowadzić do powstania wysokiego ciśnienia połączonego z wysoką stałą wydajnością i doskonałym odgazowaniem. Wysoka wydajność jest więc osiągalna nawet przy małych prędkościach ślimaków i niskiej temperaturze topnienia.

Stożkowy kształt ślimaka sprawia, że nawet przy ekstremalnie wysokim momencie obrotowym w wale silnika występują tylko niewielkie naprężenia mechaniczne. Duże wymiary strefy podawania materiału pozwalają na użycie wałów napędowych o maksymalnych rozmiarach. Duże rozmiary mają też łożyska osiowe. Dzięki kompaktowej konstrukcji wytłaczarki MAS mają bardzo niewielką długość roboczą.

Czytaj więcej: Maszyny 494 Wytłaczarki 96Reportaże

Forum

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2019-12-02

Mosfor

Zabezpieczanie kloszy lamp z poliwęglanu 2019-10-24

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02