Nowe zastosowania polimerów zmieniających kolor

Nowe zastosowania polimerów…
Ze względu na swoje unikatowe cechy i właściwości, polimery zmieniające kolor mają szansę na szerokie przyjęcie w różnych gałęziach przemysłu i są obecnie przygotowywane do wdrożenia i komercjalizacji. Dzięki aktywności badawczej i współpracy między społecznością naukową a przemysłem, a także dzięki finansowaniu ze strony rządów i prywatnych agencji, prace rozwojowe mogą iść naprzód mimo wielu wyzwań.

Nowa analiza przeprowadzona przez globalną firmę doradczą Frost & Sullivan pt. "Polimery zmieniające kolor - ocena 9 wymiarów" prezentuje badania naukowe przeprowadzone na temat zastosowania polimerów zmieniających kolor w takich obszarach, jak podawanie leków, separacja cząstek, elastyczne chipy i biofolie. Te technologie zostaną wprowadzone na rynek w ciągu najbliższych trzech bądź czterech lat.

- Zastosowanie polimerów zmieniających kolor w różnych segmentach, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, jest wspomagane dzięki coraz większej uwadze jaką poświęca się materiałom inteligentnym i dłuższemu okresowi życia produktu - mówi Aarthi Janakiraman z agencji Frost & Sullivan. - Segment opieki zdrowotnej już prowadzi badania nad zastosowaniem polimerów zmieniających kolor w systemach dostarczania leków w ramach zastosowań specjalistycznych i zamierza rozszerzyć je także na inne segmenty produktów i przemysłu, co także obejmuje produkty higieny osobistej.

Dopasowanie polimerów zależnie od zastosowań końcowych, wydajne procesy produkcji i skalowalność - to największe wyzwania stojące przed technologami prowadzącymi prace rozwojowe. Wysokie koszty surowców stanowią kolejną przeszkodę przed wprowadzeniem produktów na wysoką skalę i przed ich komercjalizacją.

Niemniej jednak dzięki partnerom badawczym i strategicznym strony zainteresowane mogą poszerzyć zakres zastosowań polimerów zmieniających kolor. Najlepszym sposobem na poszerzenie portfela badawczo-rozwojowego firmy jest opracowanie technologii, które są swoiste dla zastosowania końcowego.

Analitycy agencji dodają, iż uwaga skupia się wokół reaktywnych hydrożeli do zastosowań biomedycznych, a także wokół powłok ochronnych. Prowadzone są także badania naukowe dotyczące przetwarzania polimerów zmieniających kolor pochodzących ze źródeł odnawialnych i dzięki temu będzie możliwe rozpoczęcie prac rozwojowych nad polimerami zmieniającymi kolor na skalę komercyjną.

Frost & Sullivan


Czytaj więcej: Polimery 103 Barwniki 84