Nowe zezwolenia w SSE Euro-Park Mielec

Nowe zezwolenia w SSE Euro-Park… W ubiegłym tygodniu Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydała osiem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Łącznie firmy zainwestują ponad 144 mln zł i zatrudnią 185 nowych pracowników. Wśród inwestorów są między innymi przedsiębiorstwa działające w branży tworzyw sztucznych i opakowań.

Firma Witko Zdzisław Wood-Pool jest producentem największych w Polsce basenów poliestrowych. W Łańcucie spółka rozpocznie produkcję jednoelementowych wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych. Przedsiębiorca poniesie nakłady w wysokości ok. 3,5 mln zł oraz stworzy 10 nowych miejsc pracy.

Zakup nowego parku maszynowego planuje działająca w podstrefie Głogów Małopolski spółka Yanko, producent opakowań foliowych i papierowych. Rozbudowa hali produkcyjnej umożliwi firmie uruchomienie produkcji nowoczesnych opakowań giętkich z folii i papieru oraz wdrożenie nowej technologii powlekania papieru. To drugie zezwolenie dla tego inwestora. Realizacja projektu, który pozwoli zatrudnić 7 osób, pochłonie ok. 6 mln zł.

W tym roku Agencja Rozwoju Przemysłu wydała 32 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej SSE. Firmy, które otrzymały zezwolenia, zadeklarowały nakłady inwestycyjne przekraczające 1 mld zł oraz utworzenie 1010 nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum