Nowoczesne rozwiązanie w produkcji mikro wyprasek

Moduł zamykający – stabilny i gwarantujący równoległe prowadzenie płyt mocujących. Moduł zaopatrzony jest w bardzo czułe zabezpieczenie, chroniące formę przed zamknięciem w przypadku, gdyby wypraska pozostała w gnieździe narzędzia.

Moduł wtryskowy - przystosowany jest do minimalnej gramatury wtrysku i umożliwia ograniczenie wielkości wlewka do niezbędnego minimum. W porównaniu z hydraulicznym napędem jednostki wtryskowej zastosowanie napędu serwo elektrycznego bardzo znacznie zwiększyło kontrolę nad stopniem uplastycznienia tworzywa i poprawiło dokładność całego procesu wtrysku. W maszynie zastosowano serwo zawory o bardzo krótkich czasach przełączania (2,5 ms przy szybkości wtrysku 800 mm/s). Zastosowanie tych elementów pozwoliło na osiągnięcie dokładności dozowania do 1 mg.

W celu skrócenia czasu cyklu zastosowano moduł będący rodzajem stołu obrotowego, pozwalający na równoległy przebieg procesów wtrysku i wyjmowania wyprasek z formy. Pozwoliło to na bardzo znaczną redukcję czasu cyklu.

Moduł wtryskowy jest kombinacją ślimakowego i tłokowego układu plastyfikacji. Tworzywo jest wstępnie plastyfikowane ślimakiem natomiast wtrysk realizowany jest przy pomocy tłoka.

Nowoczesne rozwiązanie w produkcji precyzyjnych mikro wyprasek.


Konsekwencją zastosowania stołu obrotowego z dwoma stacjami była możliwość zamontowania robota poruszającego się wzdłuż dwóch osi. Przejęcie detali odbywa się za pomocą zasysających płyt, przy czym każdy detal pozostaje izolowany od pozostałych i jest transportowany w odpowiedniej pozycji do stanowiska kontroli jakości i pakowania.

Zastosowane urządzenie odbierające pracuje z dokładnością pozycjonowania do 0,01 mm. Na stanowisku kontroli jakości wykonane detale są w 100 proc. kontrolowane przez systemem optyczny. Maszyna wyposażona jest w kamerę i system obiektywów umożliwiających pomiar z dokładnością do 3 mikronów. Produkty nie spełniające wymogów są przez robot są natychmiast odrzucane jako złe. Wyniki pomiarów są protokołowane i poddawane ocenie jakościowej. Wtryskarka wyposażona jest w takie same narzędzia dokumentacji i oceny jakościowej jak nowoczesne maszyny konwencjonalne.

Moduł kontroli czystości powietrza - powietrze zewnętrzne zawiera w jednej stopie sześciennej (28 litrów) od 250 tys. do 250 mln cząsteczek, bakterii i grzybów o wielkości ponad 0,5 mikrona. Moduł kontroli czystości zapewnia uzyskanie klasy czystości 100, co oznacza, że w jednej stopie sześciennej zawarte jest do 100 cząsteczek o wielkości ponad 0,5 mikrona. Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe dzięki zastosowaniu napędów serwo elektrycznych. Tak wysoka czystość stwarza bardzo dobre warunki do prowadzenia produkcji na potrzeby medycyny i elektroniki.

Moduł pakujący – umożliwia pakowanie wyprasek w sposób uporządkowany, według zaplanowanej orientacji przestrzennej. Wypraski pakowane są w blistry w formie taśmy nawijanej na szpule. Blistry chronią detale przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, ułatwiają też podanie detali do etapu montażu.

Jeśli chodzi o sterowanie, to system Unilog B4 oferuje wielorakie funkcje pozwalające na uzyskanie optymalnych warunków procesu wtrysku oraz prowadzenie dokładnej analizy procesu wtrysku.

Kabina produkcyjna w zamkniętej formie daje możliwość przeprowadzenia procesu wtrysku w sposób uporządkowany oraz zapewnia łatwe podanie mikro wypraski do następnego etapu produkcji lub montażu.

Bogdan Zabrzewski, Battenfeld Polska


Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna