Nowości w ofercie DuPont Fluorochemicals

Nowości w ofercie DuPont Fluorochemicals
Oferta targowa DuPont Chemicals & Fluoroproducts (DC&F) na tegorocznych targach Chillventa, które odbędą się w dn. 14-16 października w Norymberdze, będzie się koncentrować na prezentacji nowych czynników chłodniczych, cieczy roboczych oraz środków spieniających. Nowe produkty oparte są na technologii hydrofluoroolefin (HFO) i w porównaniu z substancjami używanymi w przeszłości oferują korzyści w zakresie efektywności energetycznej oraz odznaczają się znacznie niższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Na stoisku 4-206 w hali nr 4, DuPont zaprezentuje Opteon XP40 - nowego członka rodziny produktów Opteon, w skład której wchodzą czynniki chłodnicze o niskiej wartości GWP. Współczynnik GWP dla czynnika Opteon XP40 wynosi 1397, co oznacza, że jest on o 65 proc. niższy niż w przypadku R-404A/R-507A, które może zastępować w komercyjnych oraz przemysłowych systemach chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych.

Opteon XP40 (R-449A) to niepalna mieszanina chłodząca (klasa 1 wg. ASHRAE)
o właściwościach termodynamicznych podobnych do R-404A/ R-507A – powszechnie stosowanych w średnio i niskotemperaturowych komercyjnych i przemysłowych systemach chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem. XP40 jest rozwiązaniem odpowiednim do zastosowania zarówno w nowych systemach, jak i do efektywnej ekonomicznie i łatwej modernizacji istniejących systemów.

Posiadający o około 65 proc. niższą wartość GWP niż R-404A/R-507A, Opteon XP40 jest zgodny z wymogami nowego europejskiego Rozporządzenia F-gazowego nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Na mocy tej regulacji, przez 15 lat liczba ton - ekwiwalentu CO2 będzie stopniowo redukowana, aż do około 80 proc. w 2030 r. Konsekwencją regulacji będzie obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. zakaz wykorzystywania w celach serwisowych czynników HFC o wartości GWP powyżej 2500 w większości zastosowań.

Opteon XP40 ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej, a jednocześnie wyższą efektywność energetyczną niż R-404A/R-507A. Stosowanie XP40 może przyczynić się do znacznej redukcji ogólnej emisji gazów cieplarnianych spowodowanej wyciekami, a także mniejszej konsumpcji energii przez systemy chłodnicze w supermarketach, chłodniach oraz w chłodnictwie przemysłowym. Udane projekty pilotażowe dowiodły korzyści wynikających z zastosowania czynnika Opteon XP40 w praktyce i zostaną zaprezentowane na tegorocznych targach.

W powiększającej się rodzinie produktów Opteon w niskim współczynniku GWP jest także Opteon XP10 przeznaczony do hybrydowych kaskad chłodniczych oraz Opteon XP44, który znajdzie zastosowanie w chłodnictwie transportowym.

Atrakcją targową będzie też nowość: niepalne płyny robocze o zredukowanym współczynniku GWP. Są one odpowiednie do stosowania w pompach ciepła pracujących w wysokich temperaturach oraz w organicznych cyklach Rankine'a (ORC), ponieważ podnoszą poziom energooszczędności w stosunkowo wysokich temperaturach. Są to m.in. DR-65 (GWP < 850) do stosowania przy dużych różnicach temperatur (do 65 st. C), DR-14A (współczynnik GWP ok. 375) do ogrzewania w temperaturach do 100 st. C oraz DR-2 (o współczynniku GWP mniejszym niż 10), który znajdzie zastosowanie w wysokowydajnych pompach ciepła pracujących w wysokich temperaturach do 160 st. C. Produkty te są w fazie przygotowania do wprowadzenia na rynek.

Innym nowym produktem jest Formacel 1100, czyli bezchlorowy, bardzo wydajny środek spieniający do wytwarzania sztywnej poliuretanowej pianki izolacyjnej. Cechuje się zerowym współczynnikiem potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) oraz współczynnikiem GWP o 99 proc. niższym niż obecnie używanych środków z grupy HFC.

- DuPont nadal będzie rozwijać produkty oparte na przełomowej technologii HFO - powiedział John McMenamin z firmy DuPont Fluorochemicals Europe. - Gama nowych produktów pomoże naszym klientom oraz ich partnerom w dostarczaniu odpowiedzialnych ekologicznie rozwiązań, które pozwolą także na znaczącą poprawę efektywności energetycznej w zastosowaniach w chłodnictwie, do pomp ciepła oraz pianek izolacyjnych.