Nowości w ofercie dyspersji firmy Synthos

Nowości w ofercie dyspersji firmy Synthos
Pierwsza nowość w ofercie SynthosSpecialties, Osakryl AW 24, jest spoiwem akrylowym, które może być stosowane w powłokach dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane, takich jak bejce, lakierobejce oraz lakiery wodorozcieńczalne. To pierwsza dyspersja w ofercie Synthos do stosowania w wyrobach drewnianych. Spoiwo charakteryzuje się bardzo dobrą wodoodpornością oraz bardzo dobra przyczepnością do starych powłok alkilowych.

Drugim nowym produktem w ofercie jest Osakryl OSA H. Jest to elastyczne spoiwo styrenowo-akrylowe do dwukomponentowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz do modyfikacji betonu, jak również do folii hydroizolacyjnych (nazywanych "foliami w płynie"). Do zalet tego spoiwa należy kompatybilność z cementem, niska wodochłonność (dająca w wyrobach gotowych bardzo dobrą wodoszczelność) oraz korzystne właściwości mechaniczne wyrobów gotowych.

Trzecią nowością jest dyspersja styrenowo-akrylowa Osakryl OSA S20, zalecana jako uniwersalne spoiwo do produkcji farb wewnętrznych i zewnętrznych, tynków dekoracyjno-ochronnych oraz gruntów. Spoiwo to pozwala osiągnąć optymalną równowagę między odpornością mechaniczną powłoki (ścieralność, przyczepność do podłoża) oraz właściwościami dekoracyjnymi - zdolnością krycia czy trwałością barwy. Produkt polecany jest także do różnych rodzajów powłok tynkarskich - konwencjonalnych akrylowych, silikonowych lub silikatowych powłok elewacyjnych. Gwarantuje przy tym dobrą przyczepność i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne.

Czytaj więcej: Chemikalia 188