Nowy Dział Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w SKZ

Nowy Dział Zrównoważonego…

Zrównoważony rozwój i recykling odgrywają coraz ważniejszą rolę w przemyśle tworzyw sztucznych. Jako firma zajmująca się ochroną klimatu, SKZ Plastics Center rozszerzyło swoją działalność w tym obszarze i utworzyło osobny dział zajmujący się badaniami i edukacją.

Jako ważna część globalnej gospodarki, przemysł tworzyw sztucznych również przechodzi proces transformacji, aby zapewnić przyszłość godną życia w Niemczech i poza nimi. Zielony Ład, Plan Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i liczne cele krajowe, na przykład w zakresie ochrony klimatu, określają wymagania. W wielu projektach współpracy z przemysłem tworzyw sztucznych SKZ z powodzeniem poszerzyło swoją wiedzę specjalistyczną w różnych tematach zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Utworzenie dedykowanego działu jest logicznym kolejnym krokiem.

Grupa badawcza ds. zrównoważonego rozwoju utworzona w 2005 r.

Rozwój przyjaznego dla środowiska i zasobów przemysłu tworzyw sztucznych od dawna stanowi wysoki priorytet dla SKZ. Instytut z siedzibą w Würzburgu był pionierem w tej dziedzinie, tworząc w 2005 roku grupę badawczą ds. zrównoważonego rozwoju. Zespół ten zdobył ogromną wiedzę specjalistyczną, szczególnie w obszarach oceny cyklu życia, zwiększania efektywności energetycznej w przetwórstwie tworzyw sztucznych i zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Silny nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Ze względu na silną koncentrację na gospodarce o obiegu zamkniętym w ostatnich latach, nacisk został rozszerzony o takie obszary, jak rozwój narzędzi do projektowania pod kątem recyklingu, wsparcie naukowe dla platform cyfrowych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz tworzenie podstawowych analiz dotyczących transformacji przemysłu tworzyw sztucznych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogromnego odzewu ze strony naszych klientów, członków i partnerów i chcemy zapewnić przyszłą rentowność przemysłu tworzyw sztucznych poprzez rozszerzenie naszej działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi dr Benjamin Baudrit, zastępca dyrektora zarządzającego ds. badań i edukacji w SKZ.

Nowy dział składa się z dwóch operacyjnych grup badawczych

Nowy dział jest podzielony na dwie grupy operacyjne. Dzięki grupie badawczej "Transformacja przemysłu tworzyw sztucznych" SKZ koncentruje się na całościowych zmianach. Celem jest odegranie wizjonerskiej roli w kształtowaniu przyszłości produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych. W tym celu gromadzona jest wiedza specjalistyczna SKZ. W ramach projektów badawczych i usług grupa wspiera firmy z branży tworzyw sztucznych w transformacji ich procesów w kierunku neutralności klimatycznej, tworzeniu cyrkularnych (cyfrowych) modeli biznesowych, wdrażaniu środków efektywności energetycznej i wykorzystaniu surowców odnawialnych.

Dostarczanie solidnych dowodów na wpływ produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Poprzez grupę badawczą Sustainable and Circular Products, SKZ pomaga firmom z branży tworzyw sztucznych znaleźć konkretne rozwiązania dla ich produktów. Naukowcy z wieloletnim doświadczeniem są również dostępni, aby dostarczyć rzetelnych dowodów na wpływ produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Poprzez projekty badawcze i usługi, grupa wspiera redukcję wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, przygotowywanie śladów węglowych i ocen cyklu życia, opracowywanie rozwiązań projektowych dla zrównoważonego rozwoju oraz opracowywanie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla produktów.

Rozwijanie tematów w jeszcze bardziej "ukierunkowany" sposób

- Dzięki naszej nowej strukturze i połączeniu naszej wiedzy specjalistycznej, chcemy rozwijać poszczególne tematy w jeszcze bardziej ukierunkowany sposób i budować konkretną wiedzę specjalistyczną wśród naszych pracowników w stałych zespołach - wyjaśnia dr Hermann Achenbach, szef działu zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowy dział zatrudnia dziesięciu pracowników. Oprócz badań i rozwoju, program obejmuje już działania szkoleniowe, aby umożliwić klientom rozwój takich zagadnień, jak oszczędzanie energii, ochrona klimatu i ocena środowiskowa ich produktów.

Reportaże

Forum