Nowy członek zarządu Radpolu

Nowy członek zarządu Radpolu… Rada nadzorcza Radpolu podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko członka zarządu Rafała Trzeciaka, dotychczasowego dyrektora operacyjnego grupy oraz prezesa spółki Finpol Rohr. Tym samym zarząd Radpolu będzie działał w składzie trzyosobowym, oprócz Trzeciak zasiada w nim także dotychczasowy prezesa Radpolu, Daniel Dajewski, oraz wiceprezes Andrzej Sielski.

- Rafał Trzeciak swoimi umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem wspiera naszą grupę w zakresie usprawniania procesów operacyjnych w ramach naszych pięciu zakładów - powiedział Daniel Dajewski. - Powołanie go w skład zarządu jeszcze bardziej ułatwi nam współpracę i podejmowanie działań zmierzających do systematycznego i efektywnego rozwoju naszej grupy kapitałowej.

Rafał Trzeciak z firmą Radpol związany jest od listopada 2014 roku. Zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego grupy Radpol, a od 30 marca 2015 roku również prezesa wchodzącej w skład grupy spółki Finpol Rohr. Rafał Trzeciak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami operacyjnymi w tak znanych międzynarodowych firmach jak: Hutchinson Poland Sp. z o.o., Eaton Truck Components Sp. z o.o. czy Philips Lighting Poland SA. Przed przyjściem do Radpolu, w latach 2008-2014, w Hutchinson Poland kompleksowo zarządzał produkcją tworząc jeden z najlepszych zakładów w grupie pod kątem organizacji produkcji i osiągania kluczowych wskaźników operacyjnych. W Eaton Truck Components w latach 2005-2008 pełnił funkcje szefa zakładu, dyrektora jakości oraz kierownika jakości produkcji. W Philips Lighting Poland od 2004 r. do 2005 r. zajmował stanowisko quality managera w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W spółce Meblomak, z którą związany był w latach 2002-2004, pracował jako kierownik ds. jakości i logistyki oraz pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania jakością.

Rafał Trzeciak jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył także liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, zarządzania produkcją i zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj więcej:
brak
 

Producent rur do przesyłu ciepła, wody, gazu i kanalizacji oraz produktów dla energetyki.

Polska

Reportaże

Forum