Nowy materiał dla rapid prototyping

Nowy materiał dla rapid prototyping
Firma Objet Geometries wprowadziła na rynek kolejny rodzaj materiału: TangoBlackPlus FullCure 980. Jest to rozszerzenie palety barw rewelacyjnego materiału elastycznego TangoPlus o kolor czarny.

Materiał znajduje zastosowanie w technologiach szybkiego prototypowania. Objet Geometries jest obecna na polskim rynku za sprawą firmy Bibus Menos, specjalizującej się właśnie w rozwiązaniach dla branży rapid prototyping.

Nowe materiały doskonale naśladują właściwości takich tworzyw sztucznych jak polipropylen, polietylen niskiej gęstości, polietylen wysokiej gęstości, polichlorek winylu oraz polistyren. Ponadto kombinacje materiału TangoBlackPlus i materiału VeroWhite, który charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na zginanie (95MPa) oraz udarnością (25 J/m). znakomicie nadają się do drukowania szarych etykiet i nadruków nadających tworzonym prototypom rzeczywisty obraz.

Tym samym od teraz – jak zapewnia producent – użytkownik materiału nie musi już tracić czasu na malowanie wykonywanego przez siebie modelu. Nowy materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej, obronnej i obuwniczej. Jest on także dostępny na firmowych platformach Eden, jak również na platformach Connex. Dzięki technologii PolyJetMatrix wykorzystywanej na platformach Connex uzyskujemy niesamowitą rozpiętość twardości materiałów elastycznych – od 27 do 95 SHORE A.

Nowy materiał dla rapid prototyping

Warto w tym miejscu wyjaśnić czym jest technologia PolyJet Matrix oraz platforma Eden.

Technologia PolyJet polega na tworzeniu trójwymiarowego modelu poprzez natryskiwanie fotopolimeru (żywicy akrylowej) za pomocą piezokryształów sterowanych elektronicznie. Żywica ta jest wprowadzona do dyszy głowicowej z tak niewielkim ciśnieniem lub podciśnieniem, w wyniku którego tylko siły napięcia powierzchniowego podtrzymują ją w tym miejscu. Następnie jeśli jest zapotrzebowanie na kroplę w danym obszarze wytworzonej bitmapy (inaczej rastra), wówczas na piezokryształy przykładane jest napięcie. Przez to kryształ redukuje objętość pustej przestrzeni, powodując tym samym wypchnięcie kropli żywicy przez dyszę. Piezokryształ przyjmuje pierwotną formę a siły napięcia powierzchniowego ponownie napełniają dysze.

Eden to system wydruku. Zazwyczaj platforma ta jest zaopatrzona w osiem głowic drukujących, a pojedyncza głowica zawiera 96 dysz. One z kolei budują model warstwa po warstwie, nakładając żywicę fotopolimerową o grubości 16 mikrometrów, która utwardza się natychmiast przy kontakcie ze światłem UV. Następnie podstawa, na której powstaje model jest obniżana względem osi Z dokładnie o grubość powstałej warstwy i proces powtarza się aż do wytworzenia modelu.


brak
 

Pneumatyka, mechatronika, automatyka, drukarki 3D, hydraulika siłowa, technika szynowa, pompy i zbiorniki, projektowanie

Polska