Nowy modyfikator tarcia od Lanxess

Nowy modyfikator tarcia od…

Koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, wprowadza na rynek nowy dodatek smarny do olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz olejów silnikowych o wysokiej wydajności. Nowy Additin RC 3502 został opracowany specjalnie z myślą o ograniczeniu tarcia oraz zapewnieniu stałej wydajności i ochrony przed zużyciem. Nowy modyfikator tarcia jest niekorozyjny i wzmacnia właściwości wszystkich olejów silnikowych (syntetycznych i mineralnych). Ponadto nie zawiera substancji SAPS (czyli popiołu siarczanowego, fosforu ani siarki).

Znaczne obniżenie tarcia w połączeniu ze stale wysoką wydajnością i ochroną przed zużyciem

Jednostka biznesowa Additives (ADD) koncernu Lanxess oferuje szerokie portfolio środków smarnych do wielu różnych zastosowań, przeznaczonych dla wielu różnych branży. Produkty te, takie jak oleje bazowe, dodatki i preparaty smarne oraz pakiety dodatków, pomagają klientom spełnić coraz wyższe wymagania prawne dotyczące emisji i efektywności paliwowej. Przemysł motoryzacyjny skupia się obecnie zwłaszcza na tej drugiej kwestii, a nowy modyfikator tarcia koncernu Lanxess wpisuje się w ten trend, ponieważ skuteczne smary silnikowe odgrywają ważną rolę w zwiększaniu efektywności paliwowej.

- Nowy Additin RC 3502 jest trwałym organicznym modyfikatorem tarcia opracowanym specjalnie z myślą o aktualnej przedłużonej eksploatacji, wynoszącej zazwyczaj aż do 20 tys. mil (32 tys. km). Charakteryzuje się wyjątkową rozpuszczalnością w pełnym zakresie ogólnodostępnych olejów silnikowych do samochodów osobowych i olejów silnikowych o wysokiej wydajności - opowiada dr Frank DeBlase, Menadżer ds. Technologii Zastosowań w dziale Dodatków Smarnych jednostki biznesowej ADD.

Oprócz tego Additin RC 3502 zapewnia dodatkowe korzyści w postaci pozytywnych interakcji z innymi dodatkami bezpośrednio na powierzchni poddawanej tarciu, gdzie działają również powierzchniowo czynne dodatki zapobiegające zużyciu, detergenty i ditiokarbaminiany molibdenu. W ramach badań na dynamometrze silnika (ASTM D8114) to właśnie te właściwości połączone z doskonałą zdolnością do obniżania tarcia i trwałością przekładają się na ograniczenie tarcia wymagane do osiągnięcia wzrostu efektywności paliwowej zgodnego z klasyfikacjami olejów silnikowych ILSAC GF-5+ i GF-6, które stanowią nową specyfikację branżową kładącą jeszcze większy nacisk na efektywność paliwową.

Źródło: Lanxess


Czytaj więcej:
Smary 4

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A