Nowy prezes Anwilu

Nowy prezes Anwilu
Rada nadzorcza włocławskiego Anwilu powołała 17 listopada nowego prezesa zarządu spółki. Został nim Jacek Podgórski, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Chełmińskiego, członka zarządu PKN Orlen ds. rozwoju i energetyki, oddelegowanego czasowo do pełnienia funkcji prezesa Anwilu. Chełmiński nadal będzie sprawować funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Anwilu.

Jacek Podgórski jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także szereg szkoleń z zakresu finansów i zarządzania.

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w wielu firmach. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym, pracując dla Petrobank (obecnie Nordea Bank Polska). W latach 1997-2004 pracował dla Grupy Pekao SA., gdzie m.in. sprawował funkcję wiceprezesa ds. finansowych w Pekao Development oraz Pekao Leasing. W obu spółkach był odpowiedzialny za wprowadzenie zmian systemowych zwiększających efektywność prowadzonej działalności. Pracę dla Grupy PKN Orlen rozpoczął w Orlen Asfalt. Od 2007 roku był członkiem zarządu Basell Orlen Polyolefins, gdzie zarządzał pracami departamentu finansów, księgowości i IT.

Oprócz Podgórskiego w skład zarządu Anwilu wchodzą również: Arkadiusz Banaszek (członek zarządu, dyrektor operacyjny), Krzysztof Dzuba (członek zarządu, dyrektor finansowy) oraz Mirosław Kwiatkowski (członek zarządu, dyrektor sprzedaży).


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska