Nowy prezes PlasticsEurope

Nowy prezes PlasticsEurope
Patrick Thomas, prezes zarządu koncernu Bayer MaterialScience, został wybrany na prezesa PlasticsEurope.

Brytyjczyk Patrick Thomas zastąpił na tym stanowisku Jacquesa van Rijckevorsela. Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne PlasticsEurope podczas spotkania przemysłu PolyTalk, które miało miejsce 25-27 maja we francuskim Rochefort en Yvelines.

- Nowe obowiązki i nowa odpowiedzialność oraz możliwość współpracy z Radą Zarządzającą przy dążeniu do tak ważnych celów jakim jest np. zaniechanie składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach, jest dla mnie dużym i jednocześnie pasjonującym wyzwaniem – powiedział Thomas.

Dodał przy tym, że światowy przemysł tworzyw sztucznych wnosi znaczące korzyści w budowanie trzech filarów zrównoważonego rozwoju. - Zamierzamy rozwijać współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami, która przyczyni się do dalszego wzrostu i rozwoju gospodarki europejskiej, zapewniając jednocześnie dobrobyt społeczeństwa bez niebezpieczeństwa wyczerpania zasobów naturalnych, czy zniszczenia naszej planety - zadeklarował nowy szef PlasticsEurope.

Patrick Thomas


Po wyborach odbyły się dwie dyskusje panelowe, podczas których rozważano w jaki sposób przemysł tworzyw sztucznych może przyczynić się do osiągnięcia założonych celów zrównoważonego rozwoju w UE. Obie dyskusje odbyły się w ramach cyklu imprez towarzyszących „Zielonemu Tygodniowi” organizowanemu przez Komisję Europejską.

Patrick Thomas, po ukończeniu Uniwersytetu Oksfordzkiego w 1979 r., karierę zawodową rozpoczął w brytyjskiej firmie chemicznej ICI (Imperial Chemical Industries). Pełnił ważne funkcje w ICI Pharmaceuticals and Agrochemicals oraz Huntsman Corporation, a w 2006 r. rozpoczął pracę w Bayer MaterialScience. Obecnie pełni również funkcję przewodniczącego rady programowej Business Economics of Oxford University (OUBEP), przewodniczącego komitetu doradczego European Institute for Industrial Leadership, jak również konsultanta Zarządu BG Group plc.

Nowy prezes podziękował Jacquesowi van Rijckevorselowi za jego trzyletnie kierowanie stowarzyszeniem, które przypadło w trudnym czasie kryzysu finansowego, a szczególnie za wsparcie w osiągnięciu porozumienia światowego przemysłu tworzyw sztucznych w sprawie znalezienia rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego.