Nowy rekord targów SyMas i Maintenance

Nowy rekord targów SyMas i…
29 i 30 października 2014 specjaliści z branży materiałów sypkich i masowych oraz eksperci utrzymania ruchu spotkali się w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków. Celem targów SyMas było przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, obróbką, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem proszków, granulatów, kruszyw i innych szeroko pojętych materiałów sypkich i masowych. Natomiast na targach Maintenance można zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi, wykorzystywanymi w działach utrzymania ruchu.

Tegoroczne targi były rekordowe, odnotowano bowiem ponad 50-procentowy wzrost liczby wystawców. Wydarzenie zgromadziło specjalistów z ponad 150 firm m.in. z Polski, Francji, USA, Szwecji, Danii, Czech i Belgii. Organizatorzy przygotowali również specjalne narodowe pawilony wystawców z Niemiec i Holandii.

Szczególną uwagę odwiedzających targi zwróciła Strefa Atex, obejmująca zarówno ofertę zabezpieczeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchami, prezentowaną na stoiskach wystawców, jak i w ramach seminariów. Drugą ze stref prezentowanych na Targach była Strefa Outsourcingu, gdzie wystawcy prezentowali usługi serwisowe, doradcze oraz szkoleniowe w zakresie utrzymania ruchu.

Gośćmi targów były w większości osoby podejmujące kluczowe decyzje w przedsiębiorstwach, a przez to mające wpływ na kwestie związane z zakupem nowego sprzętu czy wdrażaniem nowoczesnych technologii. Na targach obecni byli zarówno właściciele i prezesi zakładów, jak również inżynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji czy specjaliści ds. technicznych.

SyMas


Wśród gości ankietowanych podczas targów zdecydowana większość pozytywnie oceniła ofertę prezentowaną na targach doceniając jej kompleksowość i różnorodność. Odwiedzający podkreślali również komfort i estetykę nowej hali wystawienniczej, w której odbyła się impreza.

Targi to okazja do zdobycia przydatnej wiedzy praktycznej z pierwszej ręki dzięki seminariom learnShops, które jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wykłady i prezentacje przygotowane przez zaproszonych specjalistów charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym.

SyMas


W ramach targów Maintenance organizatorzy kontynuowali projekt szkoleniowy pod nazwą Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu. Tegoroczna edycja odnotowała ponad 100-procentowy wzrost liczby słuchaczy - ponad 130 osób uczestniczyło w szkoleniach, pragnąc pogłębić wiedzę dotyczącą dobrych praktyk produkcyjnych i inżynierskich w działach produkcji i utrzymania ruchu.

Targom SyMas jak co roku towarzyszyła kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich".

Kolejna edycja targów odbędzie się w dn. 6-7 października 2015 roku w Expo Kraków.

Czytaj więcej: Targi 1054 Logistyka 36