Obowiązkowe opłaty nie tylko dla toreb foliowych?

Obowiązkowe opłaty nie tylko dla toreb foliowych?
Obowiązkowe opłaty za torebki foliowe w punktach detalicznych zgodnie z dyrektywą 2015/720 UE objęły wszystkie kraje członkowskie. Celem jest ograniczenie zużycia do ilości 40 szt. rocznie tzw. lekkich torebek foliowych na osobę w perspektywie najbliższych 10 lat.

Holenderska agencja CE Delft, badająca wpływ na środowisko naturalne różnych czynników, wykonała raport na temat zasadności wprowadzenia takiego obowiązku także na torebki wykonane z innych materiałów. W wyniku wprowadzonych regulacji zużycie torebek foliowych spadnie do około 60 proc. Tymczasem analiza państwowej holenderskiej agencji TNO, dotycząca pełnego cyklu życia torebek wykonanych z różnych materiałów, wskazuje, że negatywny wpływ na środowisko torebek papierowych, bawełnianych i jutowych jest wielokrotnie wyższy niż torebek foliowych. Wobec tego szacowane zastąpienie torebek foliowych torebkami z innych materiałów w granicach 10 do 25 proc. nie jest nieistotne.

- Nawet jeśli stosunkowo niewielka frakcja (10 do 38 proc.) plastikowych torebek zostanie zastąpiona przez torebki papierowe, efekt ograniczenia zużycia torebek foliowych będzie całkowicie zniweczony - konkludują autorzy. - Jeśli zakaz bezpłatnej dystrybucji byłby rozszerzony na torebki papierowe i tekstylne, zysk dla środowiska byłby znacznie większy. Dlatego wydaje się bardziej logiczne i sprawiedliwe, aby rozszerzyć zakaz bezpłatnej dystrybucji na torebki wykonane z dowolnego materiału.