Ocena jakości stopionego tworzywa

Ocena jakości stopionego tworzywa
Warto przedstawić dwa proste testy umożliwiające dokonanie oceny jakości mieszanki dostarczonej przez wtryskarkę. Chociaż wynik testu jest powiązany z temperaturą ustawioną na wtryskarce, jest on także bardzo mocno uzależniony od konstrukcji samej wtryskarki.

Pierwsza metoda sprawdzania to tzw. test spieniania. Jest on przeznaczony do określenia jakości mieszanki po jej stopieniu we wtryskarce, tzn. do określenia jakości mieszanki, jak również jakości wtryskarki.

Procedura przeprowadzania testu składa się z kilku kroków. Na początek należy przy cyklicznej pracy wtryskarki, zatrzymać ją po wycofaniu się ślimaka na trzy minuty w przypadku zastosowania barwionego tworzywa. W przypadku tworzywa bezbarwnego czas ten powinien trwać 10 minut.

Następnie przy niewielkiej prędkości – tak aby uniknąć gorących rozprysków – trzeba usunąć mieszankę do pojemnika i obserwować roztopiony materiał przez jedną lub dwie minuty i włożyć roztopiony materiał do wiadra z wodą. Na koniec trzeba ponownie dopełnić ślimak i odczekać kolejne dwie minuty lub 10 minut w przypadku tworzywa bezbarwnego.

Niestabilny stop zacznie rosnąć i pienić się w trakcie obserwacji oraz pływać w wiadrze z wodą. Natomiast mieszanka stabilna zachowa połysk i tendencję do kurczenia się w trakcie obserwacji i zatonie w wiadrze z wodą. Mieszanka dająca efekt spieniania spowoduje szybkie nagromadzenie się osadu w formie oraz przyspieszy gromadzenie się osadu na ślimaku, co z kolei może prowadzić do zanieczyszczeń w postaci czarnych wtrąceń.

Opisana technika jest przydatna do oceny systemów barwiących pochodzących od różnych dostawców masterbaczy. Test spieniania może być również użyteczny do wykrycia niewłaściwej jakości pracy wtryskarki, np. problemów z chłodzeniem gardzieli i w konsekwencji przegrzewania, nadmiernej temperatury dyszy, miejsca zalegania mieszanki.

Druga metoda badania to tzw. test braku roztapiania. Jest on zalecany do oceny jednorodności mieszanki. Gdy wtryskarka jest w trakcie wykonywania cyklu, trzeba ją zatrzymać na końcu cyklu i usunąć mieszankę odpowiadającą jednemu wtryskowi. Następnie konieczne staje się dopełnienie ślimaka ilością odpowiadającą jednemu wtryskowi i ponowne usunięcie jej z maszyny. Na koniec czynność powinna być powtórzona aż do wykrycia grudek lub nieregularności w mieszance usuwanej z dyszy.

Jeżeli natomiast takie grudki lub nieregularności pojawią się po mniej niż trzech porcjach usuniętej mieszanki, wówczas ryzyko nieprawidłowego roztopienia mieszanki staje się bardzo duże. Należy wtedy zwiększyć temperaturę cylindra, zmniejszyć obroty ślimaka i zwiększyć ciśnienie zwrotne. Jeżeli wykonanie takich zmian doprowadzi do zbyt znacznego wydłużenia czasu cyklu, należy zastosować bardziej odpowiedni ślimak.

Jeśli grudki lub nieregularności pojawią się po więcej niż trzech, ale mniej niż sześciu porcjach usuniętej mieszanki, sytuacja taka może być zaakceptowana, ale należy zauważyć, że margines bezpieczeństwa jest stosunkowo niewielki. Pojawienie się grudek i nieregularności po sześciu porcjach oznacza, że ryzyko wystąpienia mieszanki nieroztopionej jest bardzo niskie.

Opierano się na materiałach firmy DuPont