Oczyszczanie olejów przemysłowych metodą elektrostatyczną

Oczyszczanie olejów przemysłowych… KLEENTEK to japońskie urządzenia do oczyszczania olejów przemysłowych (np. hydraulicznych, sprężarkowych, turbinowych, lotniczych, elektroizolacyjnych itd.) przy pomocy nowej technologii. Dzięki nim można wielokrotnie przedłużyć trwałość olejów, a nawet zupełnie wyeliminować ich wymianę.

Jak powszechnie wiadomo zanieczyszczenia oleju są najczęstszą przyczyną awarii m.in. urządzeń hydraulicznych. Przy pomocy konwencjonalnych sposobów (filtracji, odwirowywania, absorpcyjności magnetycznej) można usunąć cząsteczki do określonej wielkości. Filtrów nie można stosować dla niektórych wielkości cząsteczek; odwirowywanie jest efektywne tylko dla cząsteczek o masie właściwej wyższej niż sam olej. Urządzenia KLEENTEK usuwają z oleju nawet cząsteczki o wielkości submikrometrycznej, które nie mogą być wyeliminowane za pomocą metod konwencjonalnych i których wielkość wynosi poniżej 1 µm. Usuwane są tylko cząsteczki nie rozpuszczalne w oleju (cząsteczki zanieczyszczeń, produkty starzenia oleju), tak więc wszystkie dodatki (additole) dalej pozostają w oczyszczonej substancji.

Urządzenia KLEENTEK działają na zasadzie elektrostatycznej, zgodnie z prawem Coulomba. Olej przepływa między dużą ilością par elektrod z różnicą potencjałów od 10 do 14 kV. Pomiędzy elektrody są zainstalowane odpowiednio ukształtowane wkładki – kolektory – na których, w konsekwencji oddziaływania sił elektrostatycznych, osadzają się zanieczyszczenia. Kolektory można łatwo wymieniać. Okres wymiany jest o wiele dłuższy niż w wypadku nawet bardzo efektywnych filtrów. Pojemność – absorpcyjność można określić nawet w kilogramach. Dzięki tej metodzie, jeżeli nie ma konieczności wyrównywanie strat, spowodowanych wyciekami, wymiana oleju nie jest konieczna. Maszyny, gdzie olej jest oczyszczany za pomocą urządzeń KLEENTEK działają od wielu lat. Nie wymagają wymiany oleju, oczyszczanie odbywa się bez przerywania pracy (poprzez podłączenie bezpośrednio do zbiornika), a ich eksploatacja jest bezawaryjna, dzięki czemu koszty utrzymania ruchu obniżają się o ponad 50% !!! Wspomniana metoda oczyszczania została wdrożona w Europie niedawno. W Japonii, gdzie powyższa technologia została opracowana, KLEENTEK jest stosowany od końca lat sześćdziesiątych.

Typ urządzenia dobierany jest do potrzeb klienta - w zależności od rodzaju oleju, jego lepkości i temperatury oraz ilości, od 210 do 48.000 litrów.

Kontakt: ekspert@cyberia.pl

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum