Odpady z tworzyw przerabiane na paliwo

Odpady z tworzyw przerabiane na paliwo
Kanadyjska firma JBI opracowała nową metodę przerabiania odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo.

Opracowana i opatentowana już przez JBI technologia o nazwie Plastic2Oil służy do przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w paliwo o niskiej zawartości siarki, takich jak olej napędowy i olej opałowy. W ramach procesu działaniu mogą być poddane wszelkie odpady z tworzyw sztucznych, które nie trafiają do recyklingu.

W odróżnieniu od metod będących w tej chwili w powszechnym użyciu, technologia stworzona w Kanadzie umożliwia również recykling przemysłowych tworzyw sztucznych. Zresztą powstała ona w dużej mierze zwłaszcza z myślą o takich tworzywach.

Wchodzące w skład linii technologicznej specjalne urządzenia - niszczarki przekształcają tworzywo w granulat, które w czasie wielokrotnego podgrzewania, dzięki wykorzystaniu katalizatorów zmienia węglowodory zawarte w tworzywie w gazy, które są następnie magazynowane. Są to między innymi metan, etan, butan i propan.

W każdym pojedynczym etapie konwersji poddawana jest prawie tona tworzywa, którego obróbka trwa około godziny. Według zapewnień JBl technologia ta pozwala na odzyskanie około 90 proc. węglowodorów zawartych w materiałach z tworzyw.