Odporny na hydrolizę i opóźniający palenie

Odporny na hydrolizę i opóźniający palenie
Popyt na tworzywa konstrukcyjne z politereftalanu butylenu (PBT) stale rośnie. Jest to materiał wykorzystywany do produkcji czujników, łączników wtykowych oraz obudów siłowników i jednostek sterujących, ze względu na jego właściwości elektryczne, stabilność wymiarową, odporność chemiczną oraz odporność na długotrwałe działanie wysokich temperatur.

Rosnące zapotrzebowanie wynika ze wzrostu użycia elektroniki w sektorze motoryzacyjnym. W związku z tym jednostka High Performance Materials koncernu LANXESS opracowała szeroką gamę gatunków PBT stabilnych w warunkach hydrolizy przeznaczonych do produkcji części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które muszą spełniać swoje zadanie nawet w warunkach zwiększonej temperatury i wilgotności, jakie panują na przykład pod maską samochodu. Jednym z przykładów nowych produktów koncernu LANXESS jest tworzywo sztuczne Pocan BF 4232 HR, które charakteryzuje się doskonałą stabilnością w warunkach hydrolizy oraz wyjątkowymi właściwościami pod względem opóźniania palenia. – To połączenie właściwości sprawia, że materiał ten szczególnie nadaje się do samochodów o napędzie elektrycznym, w odniesieniu do których wymogi dotyczące opóźniania palenia są bardziej rygorystyczne ze względu na większe wartości prądu – wyjaśnia Jochen Endtner, ekspert ds. rozwoju produktów PBT w koncernie LANXESS.

Pomyślnie zaliczone testy UL 94 V-0 dla próbek od 0,4 mm grubości

Nowy politereftalan butylenu, który jest w 30-proc. wzmocniony włóknami szklanymi, przeszedł test palności UL 94 przeprowadzony przez Underwritter Laboratories (UL), amerykańską organizację zajmującą się przeprowadzaniem takich testów, i został przypisany do klasy V-0 przy grubości próbki testowej wynoszącej zaledwie 0,4 mm. – Materiał ten osiąga doskonałe wyniki w odniesieniu do wszystkich kolorów wymaganych do przeprowadzenia testu, co stanowi wyjątek, a nie regułę wśród materiałów tego typu – podaje Jochen Endtner. Wyniki zarejestrowane zostały na Żółtej Karcie UL dla tego gatunku. Odporność nowego materiału na hydrolizę najlepiej pokazuje test starzenia w komorze klimatycznej w temperaturze 85°C i 85-proc. wilgotności względnej, który jest wymagany w wielu specyfikacjach technicznych. Nawet po 100 dniach przechowywania naprężenie rozciągające przy zerwaniu i wydłużenie przy zerwaniu nadal wynoszą ponad 80% i tak wysokich wartości referencyjnych.

Niska podatność na odkształcenia, właściwości opóźniające palenie i niski stopień migracji

Koncern LANXESS jest jednym z niewielu dostawców, którzy oferują także gatunki PBT o niskiej podatności na odkształcenia, właściwościach opóźniających palenie i wysokiej stabilności w warunkach hydrolizy. Są to doskonałe materiały do produkcji obudów o dużych rozmiarach i skomplikowanych kształtach. Przykładem takiego materiału jest Pocan AF 4130 – mieszanka politereftalanu butylenu oraz kopolimeru akrylonitrylu, styrenu i akrylanów (ASA), wzmocniona 30-proc. dodatkiem włókien szklanych. – Bardzo niska podatność tego materiału na odkształcenia doskonale współgra z właściwościami opóźniającymi palenie. Elementy z niego wykonane charakteryzują się też bardzo wysoką jakością powierzchni. Według analizy metodą desorpcji termicznej zgodnie z VDA 278 materiał ten charakteryzuje się ponadto bardzo niskim poziomem emisji i w związku z tym znajduje wiele zastosowań w branży motoryzacyjnej – tłumaczy Jochen Endtner. Oprócz łączników wtykowych materiał mieszankowy szczególnie nadaje się do produkcji niepalnych obudów ze względu na to, że został wymieniony na Żółtej Liście UL jako materiał o klasie opóźniania palności 5VA dla próbek o grubości 1,5 mm. Pomimo zawartości ASA w mieszance odporność tego materiału na hydrolizę jest znacznie lepsza niż standardowego gatunku PBT opóźniającego palenie o 30-proc. zawartości włókien szklanych.

pbt - pocan lanxess

Wysoka płynność, szerokie okno przetwórcze

Kolejnym wyjątkowym produktem w portfolio koncernu LANXESS są gatunki PBT stabilne w warunkach hydrolizy i zoptymalizowane pod względem właściwości przetwórczych i odporności chemicznej. Charakteryzują się szerokim oknem przetwórczym i wysoką płynnością. – Na przykład – opowiada Jochen Endtner – tworzywo sztuczne Pocan B 3233 HR, wzmocnione 30-proc. dodatkiem włókien szklanych, pozwala uzyskać dłuższe ścieżki przepływu niż porównywalne standardowe gatunki PBT, szczególnie w przypadku niewielkiej grubości ścianek. Ułatwia to proces formowania wtryskowego elementów o cienkich ściankach i skomplikowanych kształtach.

Ten gatunek politereftalanu butylenu jest również bardzo stabilny w warunkach podwyższonej temperatury i wilgoci, dzięki czemu jego własności mechaniczne bardzo powoli ulegają pogorszeniu w warunkach hydrolizy. W portfolio koncernu znajdują się również gatunki stabilne w warunkach hydrolizy o 15-proc. zawartości włókien szklanych. Przykładem takiego materiału jest Pocan B 3216 HR, który zapewnia bardzo wysoką stabilność w warunkach podwyższonej temperatury i wilgoci, a ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, jeżeli chodzi o przetwarzanie.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A