Ogłoszono zwycięzców V edycji konkursu Stena Circular Economy Award

5 lat dobrych praktyk

Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej.

- Niezmiennie celem naszego konkursu jest wyróżnianie firm, które wdrażają lub promują gospodarkę obiegu zamkniętego oraz studentów z innowacyjnymi pomysłami działań GOZ - mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling. - Szukamy najbardziej efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w obszarze wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Pracując z firmami z różnych branż w Polsce, zauważamy wzrost zainteresowania modelami cyrkularnymi i widzimy ogromny potencjał w tych działaniach. Inicjując Stena Circular Economy Award zależało nam na stworzeniu platformy do wzajemnego inspirowania się i wymiany doświadczeń.

W ciągu 5 edycji konkursu wpłynęły 133 zgłoszenia od przedsiębiorstw i 55 projektów studenckich, nagrodzono 23 firmy i 10 studentów. Co roku projekty konkursowe ocenia jury pod przewodnictwem Piotra Bruździaka, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling. W tej edycji towarzyszyli mu: Małgorzata Greszta - Kampania 17. Celów, prof. Bolesław Rok - Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Innowacyjna Gospodarka, Michał Mikołajczyk - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Marzena Strzelczak - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Michał Dąbrowski - Polska Izba Gospodarki Odpadami, Paulina Górska - EKO Aktywistka (www.paulinagorska.com), Agnieszka Zielińska - Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Małgorzata Krukowska - Forbes.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Studenci otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.

Partnerami merytorycznymi konkursu są: Akademia Leona Koźmińskiego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kampania 17. Celów, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

[1] Międzynarodowy raport Circular Voice przygotowany na podstawie badań konsumenckich w 5 europejskich krajach